4BUILD eINŽENIRING

4BUILD eINŽENIRING uporabljajo vsi deležniki v gradbeni-investicijskih projektih. Omogoča oddaljen dostop do podatkov in vsebuje vse tiste operacije, ki se običajono izvajajo izven podjetja (udeležbe na tenderju, vnos gradbene knjige, izdelava mesečnih in obračunskih situacij ter analizo dogajanja na projektu). Uporabniki rešitve so investitor, njegov projektant ter vsi izvajalci in podizvajalci ter nadzorniki, ki po principu [...]
Read more

Dokumenti v programu 4BUILD Standard

Paketu 4BUILD Standard je v pomoč pri hranjenju in nadzoru dokumentacije dodana možnost pripenjanja dokumentov. Program 4BUILD Standard omogoča hranjenje celotne dokumentacije na enem mestu. Do nje lahko dostopamo skozi program kjerkoli v strukturi, na katero se podatek navezuje. Vsem osebam, ki imajo dostop do vsebin programa 4BUILD Standard, je z enim klikom omogočen tudi [...]
Read more

4BUILD v povezavi z NAVISWORKS

Uporaba orodja Naviswoks za simulacijo gradnje  z uporabo podatkov 4BUILD 4BUILD orodje za spremljanje gradbeno investicijski projektov omogoča izvoz podatkov v različne datotečne formate. To je ključ za integrirano delo z različnimi IT orodji, ki so sestavni del procesov vsakega informacijsko podprtega projekta. Dobro vodenje projektov je težko doseči brez kvalitetne predpriprave. Zaradi velike količine podatkov in [...]
Read more

4BUILD – Variantni izračuni stroškov objekta

Strošek gradnje in energetska učinkovitost Pri gradnji objekta je investitor običajno v položaju, ko mora sklepati kompromise. Na eno stran tehtnice mora postaviti pričakovane lastnosti objekta, ki odražajo njegove želje in potrebe. Na drugo strani pa je pričakovana cena investicije. Nekaterih vidikov (estetika, funkcionalnost, prijaznost okolju...) ni mogoče neposredno stroškovno ovrednotiti. Obstajajo pa vidiki, ki [...]
Read more

Zoran Pučko predstavil praktične primere integracije ArchiCAD in 4BUILD

V okviru izobraževalnega programa Inženirske zbornice Slovenije z naslovom BIM (Building Information Modeling) v inženirski praksi je Zoran PUČKO s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru pripravil predavanje z naslovom 4D BIM, 5D BIM + primeri iz prakse. Na predavanju je predstavil tudi zgled uspešne BIM integracije programskih orodij in , [...]
Read more

4Build Inženiring

4BUILD Inženiring je spletna razširitev namizne rešitve 4BUILD, ki omogoča poenostavitev  in pohitri postopek zajema podatkov. Komu je namenjeno 4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov. 4BUILD Inženiring omogoča razširitev kroga uporabnikov. Uporabniki na projektu so lahko: podizvajalci, investitorji, naročniki, projektanti, nadzorniki, revidenti. Dostop do projekta lahko omogočite vsem, ki imajo, glede na [...]
Read more

Spremljava stroškov objekta v celotnem življenskem cilku

Spremljava in nadzor stroškov je eden najpomembnejših dejavnikov pri presoji izvedljivosti in ekonomske upravičenosti slehernega projekta. Gradbeni projekti pri tem niso nobena izjema. Za uspešno izvedbo projekta v dogovorjenem času in v okvirih predvidene stroškovne vrednosti je potrebno natančno predvideti in redno spremljati vse stroške, ki nastajajo na projektu, nastala odstopanja pa pravočasno in ustrezno [...]
Read more

Sprememba sistema licenciranja v programu 4BUILD

Z verzijo programa 6.095 je v programu 4BUILD omogočeno licenciranje uporabnikov po sistemu plavajočih licenc. S to spremembo licenca ni več vezana neposredno na posamezni računalnik. Vezana je na sistem (instalacijo), kjer se uporablja. Uporabiti pa jo je mogoče s kateregakoli računalnika v sistemu. Seveda pa le z enega računalnika hkrati. V praksi to pomeni, […]

Read more

BIMathlon 2016

Programsko rešitev 4BUILD smo preizkusili tudi na tekmovanju BIMathlon 2016, ki se je odvijalo 24.11.2016 v okviru siBIM konference 2016 v Mariboru. Skupaj s študenti UM FGPA in podjetjem Klimada Maks d.o.o. smo sestavljali ekipo BIM TREK. BIMathlon je tekmovanje skupin v uporabi BIM-pristopa v projektih na področju grajenega okolja. Na njem sodelujejo skupine iz podjetij, [...]
Read more

Konferenca siBIM 2016

Kot ustanovni član združenja siBIm se je Hermes 25.11.2016 v Mariboru udeležili konference siBIM 2016 – “BIM – DNK grajenega okolja”. Rdeča nit konference so bile ključne prednosti in ovire uporabe BIM-pristopa na posameznih področjih grajenega okolja. V prvem sklopu so gostje iz različnih držav EU predstavili razvoj in trenutno stanje BIM v svojem okolju in širše. […]

Read more