Zoran Pučko predstavil praktične primere integracije ArchiCAD in 4BUILD

V okviru izobraževalnega programa Inženirske zbornice Slovenije z naslovom BIM (Building Information Modeling) v inženirski praksi je Zoran PUČKO s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru pripravil predavanje z naslovom 4D BIM, 5D BIM + primeri iz prakse. Na predavanju je predstavil tudi zgled uspešne BIM integracije programskih orodij in , [...]
Read more

4Build Inženiring

4BUILD Inženiring je spletna razširitev namizne rešitve 4BUILD, ki omogoča poenostavitev  in pohitri postopek zajema podatkov. Komu je namenjeno 4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov. 4BUILD Inženiring omogoča razširitev kroga uporabnikov. Uporabniki na projektu so lahko: podizvajalci, investitorji, naročniki, projektanti, nadzorniki, revidenti. Dostop do projekta lahko omogočite vsem, ki imajo, glede na [...]
Read more

Spremljava stroškov objekta v celotnem življenskem cilku

Spremljava in nadzor stroškov je eden najpomembnejših dejavnikov pri presoji izvedljivosti in ekonomske upravičenosti slehernega projekta. Gradbeni projekti pri tem niso nobena izjema. Za uspešno izvedbo projekta v dogovorjenem času in v okvirih predvidene stroškovne vrednosti je potrebno natančno predvideti in redno spremljati vse stroške, ki nastajajo na projektu, nastala odstopanja pa pravočasno in ustrezno [...]
Read more

Sprememba sistema licenciranja v programu 4BUILD

Z verzijo programa 6.095 je v programu 4BUILD omogočeno licenciranje uporabnikov po sistemu plavajočih licenc. S to spremembo licenca ni več vezana neposredno na posamezni računalnik. Vezana je na sistem (instalacijo), kjer se uporablja. Uporabiti pa jo je mogoče s kateregakoli računalnika v sistemu. Seveda pa le z enega računalnika hkrati. V praksi to pomeni, […]

Read more

BIMathlon 2016

Programsko rešitev 4BUILD smo preizkusili tudi na tekmovanju BIMathlon 2016, ki se je odvijalo 24.11.2016 v okviru siBIM konference 2016 v Mariboru. Skupaj s študenti UM FGPA in podjetjem Klimada Maks d.o.o. smo sestavljali ekipo BIM TREK. BIMathlon je tekmovanje skupin v uporabi BIM-pristopa v projektih na področju grajenega okolja. Na njem sodelujejo skupine iz podjetij, [...]
Read more

Konferenca siBIM 2016

Kot ustanovni član združenja siBIm se je Hermes 25.11.2016 v Mariboru udeležili konference siBIM 2016 – “BIM – DNK grajenega okolja”. Rdeča nit konference so bile ključne prednosti in ovire uporabe BIM-pristopa na posameznih področjih grajenega okolja. V prvem sklopu so gostje iz različnih držav EU predstavili razvoj in trenutno stanje BIM v svojem okolju in širše. […]

Read more

4BUILD na Pilonovi BIM Akademiji 2016

Družba PILON AEC, zastopnik za ArchiCAD,  v sodelovanju  s Slovenskim združenjem za informacijsko modeliranje zgradb siBIM, je organizirala v petek, 11. novembra 2016, strokovno srečanje BIM Akademija 2016. Skozi 12 predavanj in predstavitev je bilo osvetljeno trenutno stanje na področju BIM v Sloveniji, predvsem s prikazi primerov dobre prakse pri nas in v tujini ter […]

Read more

Integracija 4BUILD

4BUILD je integriran z Microsoft Dynamics NAV: uvoz šifrantov virov iz NAV šifrantov postavk (NAV Resources) in virov (NAV Items) v 4BUILD uvoz in izvoz predračuna iz NAV v 4BUILD in nazaj v NAV uvoz šifrantov JOB in Job task iz NAV v 4BUILD Kaj uporabnik potrebuje: Microsoft Dynamics NAV 4BUILD Standard Integracijski vmesnik 4BUILD [...]
Read more

4BUILD Standard

4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov. Uporabniki so gradbena podjetja, gradbeni inženiringi, (pod)izvajalci,  druga gradbena operativa, projektanti in projektantske hiše. 4BUILD zagotavlja celovito podporo upravljanju projekta, od načrtovanja z oceno investicije, razpisa,  predračuna, ABC analiz, kalkulacijskih osnov, do planiranja, obračuna, pokalkulacij in računa. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno [...]
Read more

4BUILD Projektiva

4BUILD PROJEKTIVA je programska rešitev. Uporabniki so projektanti in projektantske hiše. Omogoča enostavno, pregledno in hitro načrtovanje gradbeno – investicijskih projektov, s ciljem zagotavljanja realne ocene vrednosti projektov. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno zbirko za Visoko gradnjo. Možnost uporabe dodatnih podatkovnih zbirk. 4BUILD PROJEKTIVA vključuje funkcionalnosti: KALKULACIJSKE OSNOVE urejanje standardne baze [...]
Read more