naslovnica-2018-7
4BUILD logotip

4BUILD je celovita rešitev za Gradbena in inženirska podjetja, Projektantske hiše, Podizvajalce in za vse preostale deležnike na projektu. Je rezultat več kot 20-letnega strokovnega raziskovanja in projektnega dela na področju gradbene informatike v sodelovanju z informatiki, ekonomisti, gradbeni izvajalci, investitorji, nadzorniki ter arhitekti.

4BUILD je mnogo več kot kalkulacija ali orodje, je pripravljenost na spremembo razmišljanja. Zato naš projekt začenjamo že v gradbenih šolah in fakultetah in ga zaključujemo na konkretih projektih.

NAČRTUJTE, IZVAJAJTE, NADZORUJTE
Obvladujte vse aktivnosti gradbeno-investicijskih projektov v vseh fazah

OBVLADUJTE STROŠKE PROJEKTOV
Imejte stroške gradbenih projektov pod kontrolo in jih enostavno analizirajte.

NAREDIMO PRVI KORAK SKUPAJ
in pripravimo vaš projekt z vašimi podatki na vašem 4BUILD okolju.

USTVARIMO PRILOŽNOST
da naredimo vaš projekt učinkovitejši in z večjo dodano vrednostjo.

4BUILD KOT ORODJE IN ODGOVOR NA IZZIVE OBVLADOVANJA PROJEKTOV
ki ga lahko uporabljajo naslednji deležniki na projektu:

Investitor – finančni viri v času projekta, časovna usklajenost na projektu, realizacija in status projekta, vzdrževanje in upravljanje “6D”
Projektant & Arhitekt – popisi del, ocena investicije, BIM elementi in modeli (3D, 4D, 5D)
Izvajalec – tržna ocena projekta in predračun, izvedba in realizacija, obračun del in situacije, terminski plan

Nadzorni – nadzor nad kvaliteto, nadzor nad proračunom projekta, nadzor nad izvedenimi deli in roki, potrjevanje situacij

Integracije – knjižnice z normativnimi opisi, lastna knjižnica znanja, povezave z ERP rešitvami, povezave do 3D modelirnikov, povezave do Excela in PM orodji

Dobavitelj – orodja za uvoz cenikov, lastni ceniki, rezervacije in naročila

4BUILD ELEMENTS / PROGRAMSKI PAKETI 4BUILD
Standard, LITE, Projektiva, BIM – virtualizacija gradnje, Inženiring, Mobile
Podatkovne zbirke za nizke in visoke gradnje, obrtniška dela, strojne in vodovodne instalacije ter lastne baze znanja (umetna inteligenca).
Svetovanje – strokovno tehnično svetovanje ter pomoč pri vaših projektih in izzivih

REFERENCE

Documents in 4BUILD Standard

The 4BUILD Standard package has the ability to attach documents to help document feeding and control. The 4BUILD Standard program allows the entire documentation to be stored in one place. It can be accessed through a program anywhere in the structure to which the data relates. All persons having access to the content of the 4BUILD Standard program are also enabled with a single click to access related documents. More…

ZADNJE OBJAVE