naslovnica-2018-6

4BUILD logotip

4BUILD je celovita rešitev za Gradbena podjetja, Inženiring podjetja, Projektantske hiše, Podizvajalce in ostale.

4BUILD zagotavlja celovito podporo upravljanju projekta, od načrtovanja z oceno investicije, razpisa, predračun, ABC analiz, kalkulacijskih osnov, do planiranja, obračuna, pokalkulacij in računa. 4BUILD že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno zbirko /PZ/ za visoko gradnjo z možnostjo uporabe dodatnih PZ.

4BUILD BIM – VITRUALIZACIJA GRADNJE omogoča spremljavo in vizualizacijo gradnje.

4BUILD INŽENIRING omogoča oddaljen dostop do podatkov in vsebuje vse tiste operacije, ki se običajno izvajajo izven podjetja (udeležbe na tenderju, vnos gradbene knjige, izdelava mesečnih in obračunskih situacij ter analizo dogajanja na projektu).

REFERENCE

Dokumenti v programu 4BUILD Standard

Paketu 4BUILD Standard je v pomoč pri hranjenju in nadzoru dokumentacije dodana možnost pripenjanja dokumentov. Program 4BUILD Standard omogoča hranjenje celotne dokumentacije na enem mestu. Do nje lahko dostopamo skozi program kjerkoli v strukturi, na katero se podatek navezuje. Vsem osebam, ki imajo dostop do vsebin programa 4BUILD Standard, je z enim klikom omogočen tudi dostop do povezanih dokumentov. Več…