naslovnica-2018-7
4BUILD logotip

4BUILD je celovita rešitev za gradbena in inženirska podjetja, projektantske hiše, podizvajalce in za vse preostale deležnike na projektu. Je rezultat več kot 20-letnega strokovnega raziskovanja in projektnega dela na področju gradbene informatike v sodelovanju z informatiki, ekonomisti, gradbeni izvajalci, investitorji, nadzorniki ter arhitekti.

4BUILD je mnogo več kot kalkulacija ali orodje, je pripravljenost na spremembo razmišljanja. Zato naš projekt začenjamo že v gradbenih šolah in fakultetah in ga zaključujemo na konkretih projektih.

NAČRTUJTE, IZVAJAJTE, NADZORUJTE
Obvladujte vse aktivnosti gradbeno-investicijskih projektov v vseh fazah

OBVLADUJTE STROŠKE PROJEKTOV
Imejte stroške gradbenih projektov pod kontrolo in jih enostavno analizirajte.

NAREDIMO PRVI KORAK SKUPAJ
in pripravimo vaš projekt z vašimi podatki na vašem 4BUILD okolju.

USTVARIMO PRILOŽNOST
da naredimo vaš projekt učinkovitejši in z večjo dodano vrednostjo.

4BUILD KOT ORODJE IN ODGOVOR NA IZZIVE OBVLADOVANJA PROJEKTOV
ki ga lahko uporabljajo različni deležniki na projektu:

Investitor – finančni viri v času projekta, časovna usklajenost na projektu, realizacija in status projekta, vzdrževanje in upravljanje “6D”
Projektant & Arhitekt – popisi del, ocena investicije, BIM elementi in modeli (3D, 4D, 5D)
Izvajalec – tržna ocena projekta in predračun, izvedba in realizacija, obračun del in situacije, terminski plan

Nadzorni – nadzor nad kvaliteto, nadzor nad proračunom projekta, nadzor nad izvedenimi deli in roki, potrjevanje situacij

Integracije – knjižnice z normativnimi opisi, lastna knjižnica znanja, povezave z ERP rešitvami, povezave do 3D modelirnikov, povezave do Excela in PM orodji

Dobavitelj – orodja za uvoz cenikov, lastni ceniki, rezervacije in naročila

4BUILD ELEMENTS / PROGRAMSKI PAKETI 4BUILD
Standard, LITE, Projektiva, BIM – virtualizacija gradnje, Inženiring, Mobile
Podatkovne zbirke za nizke in visoke gradnje, obrtniška dela, strojne in vodovodne instalacije ter lastne baze znanja (umetna inteligenca).
Svetovanje – strokovno tehnično svetovanje ter pomoč pri vaših projektih in izzivih

REFERENCE

Dokumenti v programu 4BUILD Standard

Paketu 4BUILD Standard je v pomoč pri hranjenju in nadzoru dokumentacije dodana možnost pripenjanja dokumentov. Program 4BUILD Standard omogoča hranjenje celotne dokumentacije na enem mestu. Do nje lahko dostopamo skozi program kjerkoli v strukturi, na katero se podatek navezuje. Vsem osebam, ki imajo dostop do vsebin programa 4BUILD Standard, je z enim klikom omogočen tudi dostop do povezanih dokumentov. Več…

ZADNJE OBJAVE