PROJEKTIVALITESTANDARD
KALKULACIJSKE OSNOVE
urejanje standardne baze opisov z normativi, urejanje proizvodnjih virov in urejanje nabora cenikov

PROJEKTI
urejanje in izbor projektov

PREDRAČUN
urejanje vsebine predračunov in kalkulacijskega cenika, ABC analiza, tiskanje

OBRAČUNI
Urejanje količine situacije, ABC analiza pokalkulacije, tiskanje situacije in obračunskih listov

GRADBENA KNJIGA, GRADBENI DNEVNIK

TENDER / PODIZVAJALSKI MODUL
priprava razpisov in primerjava ponudb

PLANIRANJE / TERMINIRANJE
urejanje plana aktivnostiz izračunom trajanja del, krivulja poteka projekta

PROJEKTIVA
urejanje vsebine popisov, priprava ocene investicije, ABC analiza postavk, tiskanje

IZMENJAVA PODATKOV
omogočena dvosmerna povezava z Excel dokumenti, projektno informacijski sistem PIS

PODATKOVNE ZBIRKE
Visoka gradnja

DOKUP RAZŠIRITEV OBSTOJEČIM PAKETOM

PROJEKTIVALITESTANDARD
/PZ/ PODATKOVNE ZBIRKE

4BUILD INŽENIRING
OMOGOČA: Dostop do projektov, predračunov, obračunov, tenderjev preko spletnega brskalnika.
Udeleženci na projektu: Investitor, projektant, izvajalec, ponudbik storitev/materiala
Vnos podatkov in nadzor nad projektom glede pravic in obveznosti.

4BUILD BIM