Bim nas povezuje

»BIM NAS POVEZUJE« – kratko poročilo z dogodka,

ki se je odvijal 28. novembra 2017 v Tehnološkem parku v Ljubljani

V Tehnološkem parku v Ljubljani je podjetje Hermes d.o.o., proizvajalec programske opreme 4BUILD, organiziralo strokovni dogodek z naslovom 4BUILD forum – BIM nas povezuje. Predavatelji so prišli z vseh področij gradbeništva in z gradbeništvom povezanih dejavnosti. Proizvajalci opreme, projektanti, izvajalci, investitorji, visokošolski delavci in informatiki so pripravili pisan spekter prispevkov, povezanih s svojim vsakodnevnim delom. V devetih vsebinskih sklopih so več kot 60 udeležencem predstavili lastne izkušnje z BIM tehnologijo, primere uporabe te tehnologije na konkretnih projektih, proizvodih in v programskih rešitvah.

  •  V otvoritvenem nagovoru je ustanovitelj podjetja Hermes Miran Stanko, idejni vodja 4BUILD in strokovnjak na področju gradbeništva, poudaril pomen tovrstnih srečanj za krepitev sodelovanja izmenjavo izkušenj ter napredka pri implementaciji novih tehnologij.
  •  Andrej Potočnik in Ivi Čakš iz podjetja Hermes d.o.o. sta predstavila integracijo IFC pregledovalnika v programu 4BUILD, ki omogoča razširitev 3D modela v 4D in 5D s povezovanjem geometrijskih lastnosti elementov s standardnimi popisi v vgrajenih bazah normativov. Oceno stroška projekta in izdelavo obračuna dopolni vizualizacija poteka gradnje, izdelana na podatkih mesečnih situacij.
  •  Zoran Pučko s FGPA Univerze v Mariboru je predstavil 4D in 5D modeliranje na konkretnih primerih, ki so jih v okviru študijskih aktivnosti obdelali študentje dodiplomskega in podiplomskega študija gradbeništva na mariborski univerzi.
  •  Izkušnje podjetja Kolektor Koling d.o.o. pri implementaciji BIM v fazi izvedbe gradbenega projekta ljubljanske urgence je predstavil Metod Gaber.
  •  Podjetje PNZ d.o.o. sta predstavila Tadej Kodrič in Gregor Kralj. Z uporabo različnih orodij sta prikazala možnosti, ki jih nudi uporaba BIM pristopa na projektih komunalne in prometne infrastrukture.
  •  Marku Žgavcu iz Plus hiše d.o.o. je BIM običajno delovno okolje njegovih projektov. Spremljali smo izgradnjo objekta od projektiranja pa vse do končne izvedbe.
  •  Marinka Pungerčič iz Javne razsvetljave d.o.o. je poudarila pomen normativov kot temelja za pripravo 4D in 5D projektov. Na praktičnih primerih je bilo mogoče videti pomen standardiziranih baz popisov z normativi, ki pa se na konkretnem primeru prilagodijo realnosti terena in objekta.
  •  V prispevku Dejana Jurkoviča iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo smo spoznali izkušnje investitorja pri pripravi projektov javne infrastrukture. Predstavil je stanje nekaterih projektov, ki so že v teku, pričakovanja DRSI pri teh projektih, izkušnje za pripravo naslednjih projektov in dolgoročna pričakovanja pri pripravi projektne dokumentacije in vodenju projektov.
  • Proizvajalec izolacijskih materialov KNAUF Insulation spada med tiste proizvajalce gradbenih materialov, ki so med prvimi spoznali pomen BIM knjižnic za lažjo in kvalitetnejšo pripravo gradbenih projektov. Domen Ivanšek je demonstriral pripravo in praktično uporabo BIM knjižnic pri pripravi konkretnega projekta in pomen predpripravljenih podatkov za izdelavo kvalitetnih izvlečkov.
  •  V zadnjem prispevku pa je eden od pionirjev BIM pristopa Jože Lacko z MORS opisa njihov pogled na prednosti, ki jim jih zagotavlja tovrsten način dela, na pasti, s katerimi so se srečevali pri delu in na vprašanja, na katera so morali poiskati odgovore, da so lahko interdisciplinarno povezali vse deležnike v njihovih projektih in zadostili njihove potrebe.

Uradnemu delu prireditve je sledilo neformalno druženje v avli, med katerem so sodelujoči in obiskovalci izmenjali številna mnenja, izpostavili vprašanja in ponudili tudi nekaj konkretnih odgovorov. Enotni so bili v mnenju, da so tovrstna srečanja nujno potrebna za popularizacijo novih tehnologij v gradbeniški panogi, ki se je žal predolgo upirala izzivom časa. Tehnološki napredek, ki ga zahtevata trg in konkurenca, bo dosežen samo v sodelovanju vseh deležnikov, kakršno je bilo prikazano tudi na tem dogodku.

Tukaj si lahko ogledate tudi foto utrinke iz strokovnega srečanja

Organizacijski odbor strokovnega srečanja »BIM NAS POVEZUJE«