4BUILD v medijih – “Finance/portal Gradbeništvo” – 27.10.2017

Prihodnje leto nova brezplačna usposabljanja za zaposlene v gradbeništvu

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja s Šolskega centra Celje (ŠCC) bo v okviru mednarodnega projekta SKILLCO pripravila dva izobraževalna modula, ki bosta posodobila izobraževanje v gradbeni stroki – tako v srednjih šolah kot med zaposlenimi v podjetjih.

S prvim modulom se šola odziva na uvajanje najsodobnejših metod vodenja del v gradbeništvu. Gre za izobraževanje o pripravi popisov del in predizmer z uporabo posebnih računalniških programov, kot sta Archicad in 4BUILD. Prvi se uporablja za pripravo in izračun stroškov za gradbeni objekt s pomočjo novih metod modelne arhitekturne zasnove oziroma načrta arhitekture objekta, drugi pa za pripravo popisa del s kalkulacijami, izhajajoč neposredno iz arhitekturnih načrtov. Pripravljen bo tudi učbenik za izdelavo popisov del in predizmer, ki bo obsegal znanje, ki naj bi ga osvojil vsak dijak po izobraževanju na srednji ali višji gradbeni šoli, obvladali pa naj bi ga tudi zaposleni na delovnih mestih vodij posameznih del (gradbeni tehniki, mojstri, gradbeni delovodje).

Drugi modul, ki ni pomemben samo za gradbeno stroko, pa bo namenjen izobraževanju o ukrepih za preprečevanje mišično-kostnih obolenj in o osnovi ergonomije. Pripravljene izobraževalne vsebine in spremljajoče na novo pripravljeno učno gradivo bodo vključili v pouk športne vzgoje in v praktični pouk, poučevali pa bodo tudi zaposlene v gradbeni panogi.

O projektu SKILLCO

SKILLCO je koalicija sektorskih organizacij za boljši prenos znanja in spretnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v gradbeništvu. Cilj projekta je zagotoviti kompetentno delovno silo na evropskem trgu dela v gradbeni panogi in posodobiti izobraževalne načrte za poklicne in strokovne šole. Vanj so združene srednje gradbene šole, poklicni centri in panožne delodajalske organizacije iz Slovenije, Nemčije in Madžarske, ki jih podpira tudi Evropsko združenje gradbene dejavnosti (FIEC) s sedežem v Bruslju. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+. Nosilec je slovenska GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov, poleg nje še ŠCC pa v projektu iz Slovenije sodeluje še Center RS za poklicno izobraževanje.

Poleg ŠCC bodo dva izobraževalna modula pripravili tudi na šolah v Nemčiji in na Madžarskem. Prvi bo vseboval razumevanje terminskih planov in zaporedij gradbenih del, branje in razumevanje projektne dokumentacije, pripravo terminskih planov z uporabo IKT na gradbišču in uporabo IKT za gradbena dela. Drugi modul pa bo pokrival zelene spretnosti, to je vnovično uporabo industrijskih in gradbenih odpadkov ter varno recikliranje potencialno nevarnih gradbenih materialov in izdelkov.

Vsi štirje pripravljeni moduli bodo na voljo v več jezikih. Namenjeni bodo predvsem kadrom s četrto stopnjo izobrazbe po evropskem ogrodju kvalifikacij oziroma četrto in peto stopnjo po slovenskem ogrodju kvalifikacij.

»Novi izobraževalni programi z osveženimi učnimi vsebinami bodo tako učencem kot zaposlenim v gradbeništvu ponudili možnost, da nadgradijo in pridobijo nova uporabna znanja oziroma zapolnijo manjkajoče vrzeli, spretnosti in veščine ter povečajo svojo zaposljivost in pripomorejo h konkurenčnosti gradbene panoge,« pravi Valentina Kuzma, samostojna svetovalka pri GZS ZGIGM. Dodaja, da bodo pripravljene učne module in razvita učna gradiva pozneje vključili tudi v sisteme poklicnega izobraževanja v sodelujočih državah.

Kot je povedala Valentina Kuzma, gradbena podjetja in samostojne podjetnike že zdaj vabijo k sodelovanju v brezplačnem pilotnem usposabljanju in izobraževanju zaposlenih, ki bo potekalo drugo leto.

Neposredni izvajalec panožnih praktičnih usposabljanj bo ŠCC skupaj s pridruženimi mentorji in učitelji. Med trajanjem projekta bodo izobraževanja brezplačna, od konca leta 2019 pa bodo morala podjetja za enako storitev plačati.

Vir: Finance, portal Gradbeništvo, https://gradbenistvo.finance.si/, 27.10.2017