4BUILD – integracija z NAVISWORKS

Uporaba orodja Naviswoks za simulacijo gradnje  z uporabo podatkov 4BUILD

4BUILD orodje za spremljanje gradbeno investicijski projektov omogoča izvoz podatkov v različne datotečne formate. To je ključ za integrirano delo z različnimi IT orodji, ki so sestavni del procesov vsakega informacijsko podprtega projekta. Dobro vodenje projektov je težko doseči brez kvalitetne predpriprave. Zaradi velike količine podatkov in informacij tega ni več možno doseči na klasičen način – s svinčnikom in papirjem.

Podatki, ki se kreirajo ob pripravi popisov in ponudb vsakega predračuna, vsebujejo normativno tehnološko ozadje. Zato jih je smiselno in priporočljivo uporabiti v drugih orodjih. Integracija sistemov prinaša velik prihranek časa pri zasnovi in spremljavi ter zagotavljanju izhodiščnih podatkov. Brez podatkov so vsa IT orodja le lupine, s katerimi si ne moremo kaj dosti pomagati. Podatke programa 4BUILD lahko razširimo z uporabo MS Projecta in Autodesk Navisworksa ter 3D modela objekta. Tudi za najzahtevnejše projekte lahko hitro in učinkovito pripravimo simulacijo izvedbe projekta. Videli bomo, v kakšnem času in s kakšnimi stroški bo dosežen končni cilj uspešne realIzacije zastavljene naloge.

4BUILD BIM

Področje, ki ga v zadnjih letih nobena sodobna rešitev ne more zaobiti, je BIM tehnologija. Povezljivost vseh deležnikov v celotnem življenjskem ciklu projekta na enotnem projektnem modelu je moto, ki mu sledimo tudi v Hermesu. S programskim dodatkom 4BUILD BIM omogočamo nadgradnjo projektantovega običajnega tridimenzionalnega delovnega okolja z normativno stroškovnim ozadjem, ki projektu doda četrto (čas) in peto dimenzijo (denar). Ta rezultat je zagotovljen brez bistveno povečanega obsega dela za projektanta. Razširjen nabor atributov standardnih elemenotv, s katerimi običajno operira projektant, vsebuje tudi nekaj ključnih informacij o tehnološkem ozadju elementa. Inteligenten in samoučeč algoritem prepoznave projektantovih elementov v programu 4BUILD pa iz teh elementov na hiter in za uporabnika enostaven način pripravi seznam popisov in ga opremi s tehnološkim ozadjem. Na ta način dobimo tako oceno stroška projekta kot tudi oceno porabe posameznih virov (delo, material), tako količinsko kot vrednostno.

ARCHICAD (PLATEA, URBANO, REVIT, ALLPLAN, ..) – IFC

3D modelirniki se vedno bolj uveljavljajo pri zasnovi in projektiranju objektov na področju visoke in nizke gradnje in so nujno potrebni pri prehodu iz 2D projektiranja v BIM okolje gradnje objektov.  Orodja so v prvi vrsti namenjena projektantom pri modeliranju in pripravi osnovnih podatkov predvidenih elementov ki se bodo uporabili pri sami izgradnji. Ključnega pomena pri uporabi in nadgradnji podatkov v koristne informacije  z drugimi programskimi rešitvami je standardizirana oblika izvoza podatkov iz 3D modelirnikov. Trenutno je najbolj uveljavljen standard IFC.

Za učinkovito upravljanje ekonomike gradnje pa je potrebno poseči po drugih specializiranih orodjih za poglobljeno analitično obdelavo podatkov. Izbor je potrebno prilagoditi zasnovi orodja in predvsem vrsti ter ciljem uporabnikov.

MS PROJECT

Za izvedbo projektov v predvidenem času je potrebno poglobljeno delo z orodji za planiranje sredstev in terminiranje posameznih aktivnosti. Vse osnovne funkcionalnosti planiranja so že vključeno v programu 4BUILD v paketih Standard in Projektiva. Vse podatke planiranja, pripravljene s funkcionalnostmi orodja 4BUILD (Tasks, Resources, Assignments), lahko izvozimo v MS Project. To omogoča nadaljevanje dela pri planiranju, oblikovanju različnih pregledov in poročil tudi zahtevnejšim uporabnikom, ki bi želeli uporabiti tudi kompleksnejše funkcionalnosti, ki jih omogoča MS Project. Datoteka v CSV zapisu ali osnovni MS Project document pa sta lahko vir podatkov za pripravo časovne simulacije aktivnosti v NavisWorksu.

NAVISWORKS

Model objekta je sestavljen iz podatkov, kreiranih v drugih orodjih. Vsebuje podatke terminskega plana in informacijskega modela objekta.

Pri pripravi terminskega plana upoštevamo zahtevnost objekta in potrebo po poglobljenosti prikaza. Plan lahko pripravimo sintetično, kjer je ista vrsta elementov združena pod eno aktivnost. Lahko pa ga pripravimo tudi podrobno z  analitičnim prikazom za vsak element posamezno. Rezultat tega je podrobnejša priprava simulacije časovnega poteka gradnje v Navisworksu.

Videopredstavitev uporabe orodja Naviswoks za simulacijo gradnje z uporabo podatkov 4BUILD si lahko ogledate  tukaj.