4BUILD in vaša vloga v gradbenih projektih

4BUILD logotip

 

4BUILD zagotavlja celovito podporo od načrtovanj z oceno investicije, razpisa, predračuna, ABC analiz, kalkulacijskih osnov, do planiranja, obračuna, pokalkulacij in računa.

4BUILD BIM VIZUALIZACIJA GRADNJE je inteligentno orodje, ki združuje vizualizacijo objekta in pripravo popisov.

4BUILD INŽENIRING /spletna rešitev/ omogoča dostop do projektov, predračunov, obračunov, tenderjev. Dostop se lahko omogoči: projektantom, izvajalcem, podzivajalcem, nadzornikom ter ostalim deležnikom v procesu.

 

 

Programska rešitev 4BUILD je rezultat več kot 20-letnega strokovnega spremljanja, raziskovanja in projektnega dela na področju gradbene informatike. Pri razvoju in vzdrževanju rešitve 4BUILD sodelujejo informatiki, ekonomisti, gradbeni izvajalci in arhitekti. Upoštevana so mnenja in priporočila inženirskih hiš, nadzornikov in investitorjev. 4BUILD reference predstavljajo izkušnje na številnih uspešno izpeljanih gradbeno-investicijskih projektih. 4BUILD se uporablja tudi kot učni pripomoček na gradbeni fakulteti in srednjih gradbenih šolah. 4BUILD omogoča uporabo tehnologije BIM. Integracijski modul 4BUILD BIM zagotavlja interakcijsko delo med udeleženci v projektu ter skupaj z ostalimi rešitvami pokrije vse deležnike v procesu načrtovanja in izvedbe gradbenih projektov.