4BUILD BIM integracija z URBANO

Integracijska rešitev BIM med programoma URBANO in 4BUILD je namenjena vsem projektantom vodovodnih, kanalizacijskih in drugih cevnih sistemov, ki želijo investitorju poleg priprave projekta izračunati tudi ocenjeni strošek investicije.

Predvideni strošek projekta je eden najpomembnejših dejavnikov pri odločanju o izvedbi projekta. Hiter in preprost postopek izračuna stroškov je ključnega pomena pri oblikovanju alternativnih rešitev in odločanju o primernosti posameznih variant. Dobro pripravljeni popisi omogočajo načrtovanje in nadzor nad doseganjem plana in ciljev v času izvedbe.

Z uporabo standardiziranih baz popisov in normativov v programski rešitvi 4BUILD uporabnik v le nekaj korakih pripravi oceno stroškov, pri projektih, kjer nastopa kot izvajalec, pa izdela tudi ponudbeni predračun. Morebitne spremembe v projektu se z osvežitvijo podatkov odrazijo tudi v stroških projekta.

Na osnovi izrisa cevi, vozlišč ter definicije vseh potrebnih jaškov in drugih elementov, izbranih iz knjižnice URBANO, program 4BUILD izračuna vse potrebe po materialih, storitvah in drugih virih. 4BUILD tako pripravljene popise dopolni z normativi in cenami. Ko jim popisovalec doda postavke, ki jih v 3D modelu ni mogoče prikazati (npr. priprava projektne dokumentacije, pripravljalna dela…), so natančno prikazani vsi stroški in potrebni viri za izvedbo projekta.

Tako pripravljeni podatki omogočajo hitro in učinkovito pripravo operativnih planov ter obračunskih podatkov v fazi izvedbe ter analizo projekta v vseh fazah of priprave projekta do izvedbe.

Kaj potrebuje uporabnik:

  • AutoCAD, Civil 3D ali Map verzije od 2010 do 2017 ali BricsCAD od V13 do V17
  • URBANO 9
  • 4BUILD STANDARD ali 4BUILD PROJEKTIVA
  • Dodatek 4BUILD BIM

Izris projekta v programu Urbano:

Priprava popisov v 4BUILD

Izračun predvidenih stroškov projekta