4. STROKOVNA DELAVNICA – 4BUILD TERMINSKO PLANIRANJE

4. 4BUILD DELAVNICA – 22. november 2019

V petek, 22. novembra 2019, se je v prostorih OZS-ja odvijala 4. strokovna delavnica z naslovom 4BUILD TERMINSKO PLANIRANJE.
To je bila že četrta izmed petih delavnic, ki jih bomo izvajali to jesen.

Na delavnici smo spoznali, kako lahko hitro pripravimo terminski plan na osnovi kvalitetno pripravljene ponudbe, ki vsebuje tehnologijo in normative. Opis del, ki je v predračunu prikazan po vrstah del, prenesemo v logično drevesno strukturirane aktivnosti in aktivnosti relacijsko povežemo glede na predvideno zaporedje izvedbe posmezne aktivnosti. Po izračunu ur na osnovi količin posamezne postavke in normativa določimo številčnost ekipe in predviden efektivni čas izvedbe.

Vsebina delavnice je bila:

 • Predračun s tehnologijo in normativi, in razvrščanje proizvodnih virov po tipih in klasifikacijah
 • Nastavitev delovnega koledarja
 • Priprava drevesne strukture “WBS” aktivnosti
 • Razporejanje popisa del na aktivnosti in določanje deleža posamezne postavke na aktivnost
 • Določanje relacij aktivnosti
 • Za aktivnost določanje številčnost izvedbene ekipe in efektivni čas
 • Poročila gantogram, histogram virov, denarni tok, ….
 • Plan in realizacija izvedbenih ur in denarnega toka (S-krivulja)

Cilji delavnice pa so bili:

 • Spoznavanje namenskega programskega orodja
 • Tehnologije in metode terminskega planiranja

Delavnica, ki je še v pripravi:

 • 4BUILD in BIM (priprava popisov ocen investicij) – 13. december 2019