2. STROKOVNA DELAVNICA – 4BUILD OBRAČUN GRADBENIH DEL

2. 4BUILD DELAVNICA – 25. oktober 2019

V petek, 25. oktobra 2019, se je v prostorih OZS-ja odvijala 2. strokovna delavnica z naslovom 4BUILD OBRAČUN GRADBENIH DEL.
To je bila druga izmed petih delavnic, ki jih bomo izvajali to jesen.

Na delavnici smo skupaj izdelali obračun gradbenih del z vso potrebno dokumentacijo za izstavitev obračunske situacije. Pripravili smo izpis listov gradbene knjige z izračunom izmer ter dopolnili s skicami in slikovnim gradivom. Spoznali smo, kako na preprost način izpolnjujemo podatke v gradbenem dnevniku. In pogledali analizo uspešnosti projekta napram predvidenim predračunskimi podatki s pokalkulacijo.

Vsebina delavnice je bila:

 • Nastavitev osnovnih podatkov za pripravo mesečne situacije.
 • Obračun del z vpisom izvedenih količin in informacije o nedosežni, doseženi in preseženi predračunski količini.
 • Sestava popisa dodatnih del in priprava analize cene po enoti.
 • Izračun količin z izmerami in priprava lista gradbene knjige s slikovnim gradivom in preglednicami.
 • Izračun mesečne situacije in izpis poročil.
 • Abc analiza pokalkulacije po postavkah in proizvodnih virih.
 • Prikaz in način evidentiranja dejanskih stroškov projekta in primerjava med dejanskimi, predračunskimi in obračunskimi količinami.
 • Način in vodenje elektronskega gradbenega dnevnika.
 • Priprava računa k mesečni ali obračunski situaciji.
 • Pomembnost kvalitetnega obračuna del za finančno uspešnost projekta in ostale udeležence (pravočasno naročanje gradbenega materijala in storitev, finančni kontroling nad uspešnostjo projekta in pravočasno ukrepanje ob negativnih kazalnikih, enostavnejša komunikacija z naročnikom, nadzorniki in projektantom z elektronsko izmenjavo podatkov, enostaven dostop do podatkov o tekočih in preteklih projektih vodstvu in ostalim pooblaščenim osebam, …)

Cilji delavnice pa so bili:

 • Spoznavanje namenskega programskega orodja
 • Tehnologije in metode priprave obračunske dokumentacije

Delavnice, ki so v pripravi: