Uvoz popisov iz Excel preglednice v 4BUILD

Večina popisov, ki jih pripravljajo projektantske hiše za investitorje ali inženiring podjetja, so pripravljeni z orodji za obdelavo razpredelnic, običajno je to MS Excel.

V 4BUILD smo vključili zelo uporabno in nepogrešljivo orodje za pretvorbo zapisov iz Excel preglednice v standardizirano obliko z drevesnim pregledom vrste in podvrste del ter pripadajočimi postavkami.

Ker Excel omogoča prosto oblikovanje stolpcev in vrstic, struktura in oblika pa nista standardizirani, so v 4BUILD Excel vmesniku dodana orodja, ki nam omogočajo, da definiramo, kateri podatki se nahajajo v posameznem stolpcu.

Enako je z vrsticami, kjer v programu nakažemo, na katerem nivoju je posamezna vrsta ali podvrsta del in kaj je postavka ali opomba. 4BUILD Excel vmesnik ima tudi nekaj zelo uporabnih orodij za masovno obdelavo podatkov, kar bistveno skrajša čas priprave dokumenta za uvoz. Program ohrani informacijo o polžaju posameznega podatka v izvirni Excelovi preglednici. S tem omogoča, da se ponudbo lahko posreduje v izvirnem dokumentu, z neposrednim izvozom cen v Excell preglednico, če naročnik želi ali zahteva.

uvoz popisov iz Excel