STROKOVNA DELAVNICA – 4BUILD GRADBENE KALKULACIJE

4BUILD DELAVNICA

Na delavnici bomo skupaj izdelali ponudbeni predračun s programskim orodjem 4BUILD.
Zajete bodo vse funkcionalnosti in prikazan primer najlažjega pristopa do kvalitetno izdelane gradbene kalkulacije z vsemi elementi, ki so potrebni za odločanje kakšna vrednost ponudbe je še sprejemljiva, da pokrije vse posredne in neposredne stroške projekta z vključenim pričakovanim dobičkom.

Vsebina delavnice:

 • Kratek povzetek teorije kvalitetno izdelanih gradbenih kalkulacij
 • Pregled in spoznavanje z vsebino standardnih opisov
 • Kreiranje predračuna z osnovnimi podatki
 • Uvoz podatkov iz Excel dokumentov
 • Izračun cene postavke z lastno sestavo normativa ali s pomočjo standardnih opisov z normativi
 • Hitre funkcije za kreiranje normativov predračuna iz različni podatkovnih zbirk
 • Delo s ceniki predračuna in izračun prevozov
 • Abc analiza in razvrščanje stroškov po tipih in klasifikacijah
 • Tržna prilagoditev cene
 • Pomembnost kvalitetne kalkulacije za ostale udeležence na projektu (operativa pri naročanju materiala in obračunavanju del, službe za kooperante in podizvajalce, službe za kakovost in analitiko, tehnologe, računovodstvo, investitorje in nadzorne službe, ….)

Cilji delavnice:

 • Spoznavanje namenskega programskega orodja
 • Seznanitev s postopki najhitrejše poti do kvaliteno pripravljene ponudbe

Lokacija:

Prušnikova ulica 2, 1210 Ljubljana – Šentvid

Termin in čas trajanja:

       11. oktober 2019 ob 11. uri

čas trajanja: cca 3 ure

Prijava in informacije:

na enaslovu info@hermes-solutions.si

tel. 031/392-399 ali 01/510 42 10

Delavnice, ki so v pripravi:

 • 4BUILD in obračun del in pokalkulacija (gradbena operativa) – 25. oktober 2019
 • 4BUILD in izvedbeni inženiring (službe za investicije, kooperante in podizvajalce) – 8. november 2019
 • 4BUILD in terminski plan (služba za planiranje in kontroling) – 22. november 2019
 • 4BUILD in BIM (priprava popisov ocen investicij) – 13. december 2019


Priporočamo da na delavnico pridete s svojim prenosnikom z nameščenim programom 4BUILD
Delavnica je brezplačna