Sprememba sistema licenciranja v programu 4BUILD

Z verzijo programa 6.095 je v programu 4BUILD omogočeno licenciranje uporabnikov po sistemu plavajočih licenc.

S to spremembo licenca ni več vezana neposredno na posamezni računalnik. Vezana je na sistem (instalacijo), kjer se uporablja. Uporabiti pa jo je mogoče s kateregakoli računalnika v sistemu. Seveda pa le z enega računalnika hkrati.

V praksi to pomeni, da lahko uporabnik, ki ima denimo zakupljene 4 licence programa 4BUILD, program uporablja na poljubnem računalniku, a le na 4 delovnih mestih hkrati.

Za obstoječe uporabnike bo program podatke o licenci posodobil samodejno in uporabnik ne bo zaznal nobenih sprememb.

Za nove uporabnike bo registracija še vedno potekala po enakem sistemu: ob prvem vstopu v program bodo vtipkali serijsko številko, ki jim bo posredovana. Sprememba bo samo v tem, da bo isto serijsko številko mogoče registrirati na več računalnikih. Istočasno pa bo lahko uporabljena samo ne enem.

Nove uporabnike je mogoče dodajati tudi v samem programu. Ta funkcionalnost je omogočena samo administratorjem sistema. Navodila za izvedbo pa so dostopna tukaj.