4BUILD – račun

V obračunu za izbrano situacijo lahko neposredno v programu 4BUILD pripravimo tudi izpis računa kot samostojno knjigovodsko listino. K računu priložimo obračunsko situacije z naslovno in hrbtno stranjo ter vsebino z rekapitulacijo.

Račun vsebuje vse zakonsko predpisane elemente z možnostjo izpisa neposredno na tiskalnik ali v format .pdf kot prilogo e-računu.

Ko smo v 4BUILD v programskem sklopu Obračun vnesli izvedene količine, lahko tudi v Urejanju obračuna ali v elektronski različico Gradbene knjige, pripravimo izpis končne vrednosti trenutne situacije z računom.

racun


Pri pripravi računa se vsi podatki izvajalca in naročnika samodejno pripravijo iz pogodbenega predračuna, sama vrednost izvedenih del pa iz tekoče obračunske situacije. Določimo le še na kateri konto so bodo evenditirali prihodki oziroma terjatve do kupca, izberemo klavzule, dopolnimo z eventuelnimo dodatnimi opombami in spremenimo valuto, v kolikor je pogodben rok plačila drugačnen od prednastavljenega roka.

Izdaja računa neposredno iz 4BUILD programa je namenjena vsem, ki želijo pri svojem poslovanju preprosto in hitro pripraviti, natisni ali priložiti datoteko k e-računu. Predvsem je namenjen podjetjem, ki nimajo lastnega računovodskega programa ali so vezani na zunanji računovodski servis, kar pa lahko predstavlja časovno in organizacijsko težavo pri izdaji računa.eRačun v 4BUILD

4BUILD izdela eRačun v standardni XML obliki in kot prilogo v .pdf zapisu. Omogoča tudi pregled vseh računov, ki jih pripravimo na osnovi potrjene gradbene knjige in izdanih situacij.

eRačun je možno pripraviti v povezavi z eBilling Hermes.

(ni sestavni del 4BUILD – možen dokup)