naslovnica-2018-6
4BUILD logotip

4BUILD je celovita rešitev za Gradbena podjetja, Inženiring podjetja, Projektantske hiše, Podizvajalce in za vse preostale deležnike na projektu. Je rezultat več kot 20-letnega strokovnega spremljanja, raziskovanja in projektnega dela na področju gradbene informatike. V sodelovanju z informatiki, ekonomisti, gradbeni izvajalci, investitorji, nadzorniki ter arhitekti.

NAČRTUJTE, IZVAJAJTE, NADZORUJTE
Obvladujte vse aktivnosti gradbeno-investicijskih projektov v vseh fazah

OBVLADUJTE STROŠKE PROJEKTOV
Imejte stroške gradbenih projektov pod kontrolo in jih enostavno analizirajte.

NAREDIMO PRVI KORAK SKUPAJ
in pripravimo vaš projekt z vašimi podatki na vašem 4BUILD okolju.

USTVARIMO PRILOŽNOST
da naredimo vaš projekt učinkovitejši in z VEČJO DODANO VREDNOSTJO.

4BUILD KOT ORODJE in odgovor na izzive obvladovanja projektov, ki ga lahko uporabljajo naslednji deležniki na projektu:

INVESTITOR – finančni viri v času projekta, časovna usklajenost na projektu, realizacija in status projekta, vzdrževanje in upravljanje “6D”
  Informacijski model za celoten projekt in življenjski cikel objekta
PROJEKTANT & ARHITEKT – popisi del, ocena investicije, BIM elementi in BIM modeli, 3D, 4D, 5D modeli

  BIM model objekta s ključnimi parametri objektov
IZVAJALEC –  tržna ocena projekta in predračun, izvedba in realizacija, obračun del in situacije, terminski plan

  Orodje za načrtovanje in obvladovanje aktivnosti projektov
NADZORNI – nadzor nad kvaliteto, nadzor nad proračunom projekta, nadzor nad izvedenimi deli in roki, potrjevanje situacij

  Orodje za učinkovit nadzor nad projektom
INTEGRACIJE – knjižnice z normativnimi opisi, lastna knjižnica znanja, povezave z ERP rešitvami, povezave do 3D modelirnikov, povezave do Excela in PM orodji

  Orodje z možnostjo integracij do zunanjih rešitev
DOBAVITELJ – orodja za uvoz cenikov, lastni ceniki, rezervacije in naročila

✓  Orodje za enostavno vključevanje knjižnic dobaviteljev

4BUILD ELEMENTS / PROGRAMSKI PAKETI 4BUILD
Standard, LITE, Projektiva, BIM – virtualizacija gradnje, Inženiring, Mobile
Podatkovne zbirke za nizke in visoke gradnje, obrtniška dela, strojne in vodovodne instalacije ter lastne baze znanja (umetna inteligenca).
Svetovanje – strokovno tehnično svetovanje ter pomoč pri vaših projektih in izzivih

4BUILD PROJEKT
je mnogo več kot kalkulacija ali orodje, je pripravljenost na spremembo razmišljanja. Zato naš projekt začenjamo že v gradbenih šolah in fakultetah in ga zaključujemo na konkretih projektih.

REFERENCE

Dokumenti v programu 4BUILD Standard

Paketu 4BUILD Standard je v pomoč pri hranjenju in nadzoru dokumentacije dodana možnost pripenjanja dokumentov. Program 4BUILD Standard omogoča hranjenje celotne dokumentacije na enem mestu. Do nje lahko dostopamo skozi program kjerkoli v strukturi, na katero se podatek navezuje. Vsem osebam, ki imajo dostop do vsebin programa 4BUILD Standard, je z enim klikom omogočen tudi dostop do povezanih dokumentov. Več…

ZADNJE OBJAVE