Srebrna inovacija za BIM 4BUILD

V organizaciji in po izboru Gospodarske zbornice Slovenije, OZ Posavje, so bile podeljena priznanja Najboljšim inovacijam za leto 2016. Podelili so deset priznanj, med njimi dve zlati, pet srebrnih in tri bronasta. Med Srebrnim prejemniki je tudi HERMES s programsko rešitvijo BIM 4BUILD. Avtorji inovacije so Ivi Čakš (projektni vodja), Dušan Strgar, Gregor Pavuna, Tadej Žarn in Andrej Potočnik.

Programsko orodje BIM 4BUILD rešuje težavo izračuna stroškov gradbenih projektov in olajša finančno spremljanje projektov v celotnem življenjskem ciklu. Spremembe, vnešene v 3D model, se na preprost način prenesejo v obstoječi izračun in uporabniku hitro in učinkovito prikažejo finančne učinke sprememb 3D modela. Povezava 3D gradnikov in kalkulacijskih osnov je interaktivna, sistem pa si sproti pripravlja bazo tehnologij za posamezne gradnike, ki jo pri naslednjih projektih samodejno uporabi. Predvideno porabo lahko kalkulant izkustveno prilagodi razmeram na gradbišču in drugim specifikam projekta, pri določitvi cen virov pa upošteva trenutne tržne razmere in pripravi variantne rešitve različnih tehnologij gradnje. (Iz obrazložitve komisije)

srebrna inovacija