Konferenca siBIM 2016

Kot ustanovni član združenja siBIm se je Hermes 25.11.2016 v Mariboru udeležili konference siBIM 2016 – “BIM – DNK grajenega okolja”. Rdeča nit konference so bile ključne prednosti in ovire uporabe BIM-pristopa na posameznih področjih grajenega okolja.

V prvem sklopu so gostje iz različnih držav EU predstavili razvoj in trenutno stanje BIM v svojem okolju in širše. Predavatelji iz Slovenije in Evrope so predstavili izkušnje z uvajanjem BIM-a v različnih državah Evrope ter smernice, po katerih naj se pri uvajanju ravna tudi Slovenija.

V drugem in tretjem sklopu so bili prikazani postopki in rezultati uporabe BIM na že izvedenih zasebnih in javnih projektih. Predstavljena so bila tudi orodja za implementacijo in vodenje BIM zasnovanih projektov.  Predstavitvam je sledila izmenjava izkušenj, ki sledijo iz uporabe BIM-pristopa.

Četrti sklop je obsegal predstavitev najboljših projektov tekmovanja BIMathlon 2016, ki je potekalo vzporedno s konferenco. Predstavniki Hermes smo kot člani skupine BIM TREK sodelovali s predstavitvijo nagrajenega projekta Telovadnica, ki je bil pripravljen tudi s pomočjo našega programa 4BUILD.

V zaključni besedi je bilo še enkrat povdarjena generalna ugotovitev, da je pri BIM-pristopu ključna pravilna uporaba; v pravem obsegu, v ustreznih fazah projekta in na pravem mestu. vsekakor pa že dolgo ni več vprašanje BIM – DA ali NE ampak BIM – KJE, KAKO in KOLIKO.