4. STROKOVNA DELAVNICA – 4BUILD TERMINSKO PLANIRANJE

4. 4BUILD DELAVNICA – 22. november 2019 Na delavnici bomo spoznali, kako lahko hitro pripravimo terminski plan na osnovi kvalitetno pripravljene ponudbe, ki vsebuje tehnologijo in normative. Opis del, ki je v predračunu prikazan po vrstah del, prenesemo v logično drevesno strukturirane aktivnosti in aktivnosti relacijsko povežemo glede na predvideno zaporedje izvedbe posmezne aktivnosti. Po […]

Read more

3. STROKOVNA DELAVNICA – 4BUILD IZVEDBENI INŽENIRING

3. 4BUILD DELAVNICA – 8. november 2019 Na delavnici bomo prikazali primer povezovanja različnih izvajalcev na projektu na enotni platformi. Administrator projekta pripravi potrebno razpisno gradivo in dodeli potencialnim ponudnikom spletne dostope do popisnega gradiva ali klasično z uporabo Excel preglednic. Po izboru najugodnejšega ponudnika v fazi izvedbe projekta, nadzor nad izvedenimi količinami in cenami […]

Read more

PROJEKTNE STORITVE 4BUILD

VAŠIM POTREBAM PRILAGOJENI STORITVENI PAKETI 4BUILD Vzpostavitev baze podatkov naročnika Skupaj z vami pripravimo vaše gradbene normative, tehnologijo, knjižnico popisov ter BIM elementov ter dobaviteljeve cenike. Priprava stroškovne ocene projekta Na podlagi projaktantskega popisa za vas pripravimo kalkulacijo oz. oceno projekta, ABC analizo, terminski plan ter 3D, 4D, 5D (BIM modele) Storitve super nadzora projektov [...]
Read more

Izboljšave uporabniškega vmesnika

IZBOLJŠAVE UPORABNIŠKEGA VMESNIKA Pri tokratni nadgradnji smo se usmerili predvsem k izboljšavi uporabniške izkušnje pri delu s programom ter hitrim in preprostim začetkom dela na projektih oziroma predračunih. Izboljšave so tako bile narejene na naslednjih področjih: Prijava v program z možnostjo shranitve gesla in tako hitrejše odpiranje programa Uporaba predlog pri popisih in predračunih ter [...]
Read more

drugi 4BUILD forum

Predstavljeni bodo BIM pristopi, ki se že uporabljajo v projektantskih in gradbeno-izvajalskih podjetjih, ter pri predstavnikih investitorjev, ki BIM zahteve že vključujejo v svoje projekte. Napovednik programa: (uradna agenda z urami predavanj bo objavljena 07.01.2019) Domen Ivanšek, KANUF INSULATION (Knauf Insulation BIM knjižnice) dr. Zoran Pučko, FG UM (BIM v - izobraževalni - praksi) Marko [...]
Read more

4BUILD and your role in construction projects

  4BUILD provides comprehensive support from planning with an investment appraisal, tender, budget, ABC analysis, calculation basics to planning, clearing, calculations and account. 4BUILD BIM VISUALIZATION OF BUILDING is an intelligent tool that combines object visualization and census preparation. 4BUILD ENGINEERING / online solution / provides access to projects, budgets, bills, tenders. Access can be [...]
Read more