Ekonomska analiza

Finančna analiza projekta je najpomembnejši del prikaza smotrnosti investicijskega načrta. In ravno verodostojna finančna analiza je odvisna od količine in točnosti informacij o projektu. Eden od kriterijev je ekonomsko / profitni,  s katerim izračunamo neto dobiček in pokritje investicije ter kar je seveda ključno – donosnost naložbe.

Dober pokazatelj razlike med neto vrednostjo investicije in prodajno CENO na hitro dobimo v programu 4BUILD pod zavihkom ekonomska analiza. Vrednost investicije analiziramo po osnovnih tipih proizvodnih virov, kot so delo, material, osnovna sredstva, polizdelki in storitve. Za posamezen tip imamo možnost še podrobnejšega prikaza po klasifikacijah, kjer lahko za posamezen tip proizvodnega vira, npr. za material prikažemo vrednosti za betone, asfalte, gramozne materiale, plastični materiali….

Ključnega pomena za pravilen prikaz je kalkulacija po neto ceni, kjer je cena posameznega vira njegova nabavna vrednost. Vse posredne stroške in predvideni dobiček, ki so vezani na prodajno ceno proizvodnega vira oziroma storitev, prikažemo ločeno.

 

Ekonomska analiza