Dostop do podatkov tudi z gradbišča

V praksi se vedno pogosteje srečujemo s pisarnami kar na gradbiščih, kjer zaposleni za dostopnost do informacij in podatkov potrebuje stalno povezavo s centralo. Z razmahom internetnih dostopnih točk to ni več problem.

Pri timskem načinu dela morajo biti vsi podatki locirani na mrežnem strežniku podjetja, do katerih imajo dostop vsi, katerim so hitre informacije pogoj za opravljanje svoje dejavnosti.

Dostop do podatkov na SQL strežniku podjetja z dislocirane enote je mogoč s prenosnim računalnikom, na katerem je nameščena programska oprema 4BUILD. V ta namen je potrebno vzpostaviti Navidezno privatno omrežje (VPN – Virtual Private Network).

Priporočamo OpenVPN – Open Source VPN, ki vsebuje številne varnostne in nadzorne funkcije, in je za uporabnika stroškovno ugodna.

Ko je navidezno privatno omrežje vzpostavljeno, v 4BUILD-u nastavimo povezavo v oknu Administracija na ime strežnika ter baze. S tem dostopamo do vseh podatkov 4BUILD projektov. Kar se v komerciali pripravi (Ponudbe), se v  operativi nadgradi z mesečnim obračunom. Vsi udeleženci imajo takojšen vpogled v aktivnosti in stanje (količine), ki so bile na projektu za posamezni mesec že realizirane.