Dokumenti v 4BUILD STANDARD

Paketu 4BUILD STANDARD je v pomoč pri hranjenju in nadzoru dokumentacije dodana možnost pripenjanja dokumentov. Program 4BUILD STANDARD omogoča hranjenje celotne dokumentacije na enem mestu. Do nje lahko dostopamo skozi program kjerkoli v strukturi, na katero se podatek navezuje. Vsem osebam, ki imajo dostop do vsebin programa 4BUILD STANDARD, je z enim klikom omogočen tudi dostop do povezanih dokumentov.

Za vsak projekt, predračun ali situacijo so poleg osnovnih podatkov, zapisanih v programu, običajno na voljo tudi dodatni dokumenti. V teh dokumentih so vsebovane informacije o povezanih dogodkih. lahko pa gre tudi za dokumente, ki vsebujejo potrdila, podpise, slike, izračune in druge vsebine, vezane na projekt.

Shranjevanje dokumentov je preprosto in hitro. V desnem delu zaslona je vedno na voljo zavihek Dokumenti:

V izborniku dokumentov je dokument mogoče poiskati, ga dodatno opisati in shraniti:

Pripete dokumente je mogoče videti na zapisu, kjer smo jih dodali:

Prav tako jih je mogoče videti na vseh mestih, ki so povezana z izbranim zapisom. Tako lahko na primer podatke popisa vidimo na popisu, na skupini del, predračunu ali projektu.

Zapis dokumentov je mogoč neposredno v podatkovno bazi ali pa v datotečni sistem.

Za zahtevnejše uporabnike pa imamo na voljo DocSys MANAGER (odlično orodje za: Spletni dostop do dokumentov; Razporejanje dokumentov v navidezne mape; Povezovanje dokumentov s pripenjanjem; Uporaba ključnih besed; Zmogljiv iskalnik; Shranjevanje dokumentov na oddaljenem strežniku; Omejevanje pravic dostopa nepooblaščenim uporabnikom; razvrščanje po kategorijah, klasifikacijah, signaturah in zadevah; Uporaba meta-podatkov)