4BUILD STANDARD

4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov. Uporabniki so gradbena podjetja, gradbeni inženiringi, (pod)izvajalci,  druga gradbena operativa, projektanti in projektantske hiše. 4BUILD zagotavlja celovito podporo upravljanju projekta, od načrtovanja z oceno investicije, razpisa,  predračuna, ABC analiz, kalkulacijskih osnov, do planiranja, obračuna, pokalkulacij in računa. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno [...]
Preberi več

4BUILD PROJEKTIVA

4BUILD PROJEKTIVA je programska rešitev za projektante in projektantske hiše. Omogoča enostavno, pregledno in hitro načrtovanje gradbeno – investicijskih projektov, s ciljem zagotavljanja realne ocene vrednosti projektov. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno zbirko za Visoko gradnjo. Možnost uporabe dodatnih podatkovnih zbirk. 4BUILD PROJEKTIVA vključuje funkcionalnosti: KALKULACIJSKE OSNOVE urejanje standardne baze opisov [...]
Preberi več

Docsys MANAGER

Spletni dokumentni sistem DocSys MANAGER omogoča preprost, hiter in varen dostop do vseh dokumentov vašega podjetja. Dokumenti so dosegljivi z vsake naprave, povezane v svetovno spletišče. Sistem deluje kot storitev (SAAS), z uporabo pa lahko pričnete takoj. Za zagon potrebujete samo spletni brskalnik. DocSys MANAGER zagotavlja hranjenje celotne dokumentacije na enem mestu. Poenoti postopke shranjevanja, [...]
Preberi več

Uvoz popisov iz Excel preglednice v 4BUILD

Večina popisov, ki jih pripravljajo projektantske hiše za investitorje ali inženiring podjetja, so pripravljeni z orodji za obdelavo razpredelnic, običajno je to MS Excel. V 4BUILD smo vključili zelo uporabno in nepogrešljivo orodje za pretvorbo zapisov iz Excel preglednice v standardizirano obliko z drevesnim pregledom vrste in podvrste del ter pripadajočimi postavkami. Ker Excel omogoča […]

Preberi več

4BUILD – račun

V obračunu za izbrano situacijo lahko neposredno v programu 4BUILD pripravimo tudi izpis računa kot samostojno knjigovodsko listino. K računu priložimo obračunsko situacije z naslovno in hrbtno stranjo ter vsebino z rekapitulacijo. Račun vsebuje vse zakonsko predpisane elemente z možnostjo izpisa neposredno na tiskalnik ali v format .pdf kot prilogo e-računu. Ko smo v 4BUILD [...]
Preberi več