4BUILD STANDARD

4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov. Uporabniki so gradbena podjetja, gradbeni inženiringi, (pod)izvajalci,  druga gradbena operativa, projektanti in projektantske hiše. 4BUILD zagotavlja celovito podporo upravljanju projekta, od načrtovanja z oceno investicije, razpisa,  predračuna, ABC analiz, kalkulacijskih osnov, do planiranja, obračuna, pokalkulacij in računa. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno [...]
Preberi več

Docsys MANAGER

Spletni dokumentni sistem DocSys MANAGER omogoča preprost, hiter in varen dostop do vseh dokumentov vašega podjetja. Dokumenti so dosegljivi z vsake naprave, povezane v svetovno spletišče. Sistem deluje kot storitev (SAAS), z uporabo pa lahko pričnete takoj. Za zagon potrebujete samo spletni brskalnik. DocSys MANAGER zagotavlja hranjenje celotne dokumentacije na enem mestu. Poenoti postopke shranjevanja, [...]
Preberi več

4BUILD LITE

Programska rešitev 4BUILD LITE je namenjena manjšim gradbenih in izvajalskih podjetjem za hiter odgovor na povpraševanja trga s hitro pripravo predračuna in enostavno izvedbo tržne prilagoditve predračunskih postavk. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno zbirko za Visoko gradnjo. Možnost uporabe dodatnih podatkovnih zbirk. 4BUILD LITE vključuje funkcionalnosti: KALKULACIJSKE OSNOVE urejanje standardne baze [...]
Preberi več

4BUILD MOBILE

4BUILD MOBILE deluje na tablicah in pametnih telefonih (v povezavi z namiznim programom 4BUILD). 4BUILD MOBILE omogoča:  Pregled aktivnih projektov in ključne podrobnosti po posameznih projektih Pregled predračunov v sklopu posameznega projekta s postavkami Pregled ABC analize virov in postavk predračuna po pomembnosti glede na vrednost ponudbenega predračuna Vpogled v gradbeni dnevnik: pregled dnevnih listov [...]
Preberi več

Dostop do podatkov tudi z gradbišča

V praksi se vedno pogosteje srečujemo s pisarnami kar na gradbiščih, kjer zaposleni za dostopnost do informacij in podatkov potrebuje stalno povezavo s centralo. Z razmahom internetnih dostopnih točk to ni več problem. Pri timskem načinu dela morajo biti vsi podatki locirani na mrežnem strežniku podjetja, do katerih imajo dostop vsi, katerim so hitre informacije […]

Preberi več

Ekonomska analiza

Finančna analiza projekta je najpomembnejši del prikaza smotrnosti investicijskega načrta. In ravno verodostojna finančna analiza je odvisna od količine in točnosti informacij o projektu. Eden od kriterijev je ekonomsko / profitni,  s katerim izračunamo neto dobiček in pokritje investicije ter kar je seveda ključno – donosnost naložbe. Dober pokazatelj razlike med neto vrednostjo investicije in […]

Preberi več

Uvoz popisov iz Excel preglednice v 4BUILD

Večina popisov, ki jih pripravljajo projektantske hiše za investitorje ali inženiring podjetja, so pripravljeni z orodji za obdelavo razpredelnic, običajno je to MS Excel. V 4BUILD smo vključili zelo uporabno in nepogrešljivo orodje za pretvorbo zapisov iz Excel preglednice v standardizirano obliko z drevesnim pregledom vrste in podvrste del ter pripadajočimi postavkami. Ker Excel omogoča […]

Preberi več

4BUILD – račun

V obračunu za izbrano situacijo lahko neposredno v programu 4BUILD pripravimo tudi izpis računa kot samostojno knjigovodsko listino. K računu priložimo obračunsko situacije z naslovno in hrbtno stranjo ter vsebino z rekapitulacijo. Račun vsebuje vse zakonsko predpisane elemente z možnostjo izpisa neposredno na tiskalnik ali v format .pdf kot prilogo e-računu. Ko smo v 4BUILD [...]
Preberi več