5. STROKOVNA DELAVNICA – 4BUILD in BIM

5. 4BUILD DELAVNICA – 13. december 2019

V petek, 13. decembra, smo izvedli še 5. strokovno delavnico z naslovom 4BUILD in BIM. S to delavnico smo zaključili sklop vseh naših letošnjih jesenskih strokovnih delavnic.

Ker je za kvalitetno pripravo dokumentacije poleg grafičnih risb, potrebno vključiti tudi opise del in izračun vrednosti, smo na delavnici spoznali kako iz podatkov, ki so nastali pri modeliranju objekta, sestavimo skupine, ki so lahko obenem aktivnosti na projektu in jih povezali z opisom del. Postavke posamezne vrste dela že vsebujejo v podatkovnih zbirkah priporočene tehnologije, normative in cene proizvodnih virov, kar pomeni pregled in oceno stroškov projekta že ob načrtovanju.

Vsebina delavnice je bila:

  • Pregled najpogosteje uporabljenih modelirnikov, ki omogočajo izvoz v IFC
  • Pregled atributov in lastnosti posameznih elementov v BIM pregledovalnikih
  • Nastavitev BIM modela (4D in 5D) in nastavitve lastnosti za posamezne modelirnike
  • Pregled 3D modela v 4BUILD
  • Kreiranje BIM skupin in razporejanje BIM elementov na skupine
  • Izdelava popisa del in stroškovne ocene projekta ter prerazporejanje postavk na vrste del
  • Izdelava terminskega plana
  • Poročila in analize

Cilji delavnice pa so bili:

  • Spoznavanje namenskega programskega orodja
  • Tehnologije in metode 4D in 5D BIM tehnologije