5. STROKOVNA DELAVNICA – 4BUILD in BIM

5. 4BUILD DELAVNICA – 13. december 2019

Iz klasičnih preglednic in dvodimenzionalnih risb se tudi gradbeništvo usmerja v kakovostnejše načrtovanje in izpeljavo gradbenih projektov z uporabo sodobnih IT rešitev in BIM tehnologije.
Ker je za kvalitetno pripravo dokumentacije poleg grafičnih risb, potrebno vključiti tudi opise del in izračun vrednosti, bomo na delavnici spoznali kako iz podatkov, ki so nastali pri modeliranju objekta, sestavimo skupine, ki so lahko obenem aktivnosti na projektu in jih povežemo z opisom del. Postavke posamezne vrste dela že vsebujejo v podatkovnih zbirkah priporočene tehnologije, normative in cene proizvodnih virov, kar pomeni pregled in oceno stroškov projekta že ob načrtovanju .

Vsebina delavnice:

  • Pregled najpogosteje uporabljenih modelirnikov, ki omogočajo izvoz v IFC
  • Pregled atributov in lastnosti posameznih elementov v BIM pregledovalnikih
  • Nastavitev BIM modela (4D in 5D) in nastavitve lastnosti za posamezne modelirnike
  • Pregled 3D modela v 4BUILD
  • Kreiranje BIM skupin in razporejanje BIM elementov na skupine
  • Izdelava popisa del in stroškovne ocene projekta ter prerazporejanje postavk na vrste del
  • Izdelava terminskega plana
  • Poročila in analize

Cilji delavnice:

  • Spoznavanje namenskega programskega orodja
  • Tehnologije in metode 4D in 5D BIM tehnologije

Lokacija: Hermes, Prušnikova ulica 2, 1210 Ljubljana-Šentvid

Termin: 13. december 2019 ob 11. uri; čas trajanja: cca 3 ure

Prijava:

Ostale informacije na tel. 031/392-399 ali 01/510 42 10

Delavnica je brezplačna
Priporočamo, da na delavnico pridete s svojim prenosnikom in nameščenim programom 4BUILD.
Število prostih mest na delavnici je omejeno.

PREIZKUSNA VERZIJA programa