4BUILD MOBILE

4BUILD MOBILE deluje na tablicah in pametnih telefonih (v povezavi z namiznim programom 4BUILD).

4BUILD MOBILE omogoča:

  •  Pregled aktivnih projektov in ključne podrobnosti po posameznih projektih
  • Pregled predračunov v sklopu posameznega projekta s postavkami
  • Pregled ABC analize virov in postavk predračuna po pomembnosti glede na vrednost ponudbenega predračuna
  • Vpogled v gradbeni dnevnik: pregled dnevnih listov gradbenega dnevnika z dnevnimi poročili
  • Vpogled v gradbeno knjigo: pregled stanja obračunanih del (količine, vrednosti) po postavkah glede na ponudbeni predračun