4BUILD PROJEKTIVA

4BUILD PROJEKTIVA je programska rešitev za projektante in projektantske hiše.

Omogoča enostavno, pregledno in hitro načrtovanje gradbeno – investicijskih projektov, s ciljem zagotavljanja realne ocene vrednosti projektov. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno zbirko za Visoko gradnjo. Možnost uporabe dodatnih podatkovnih zbirk.

4BUILD PROJEKTIVA vključuje funkcionalnosti:

  • KALKULACIJSKE OSNOVE
    urejanje standardne baze opisov in normativov (klasična metoda ali tehnična kalkulacija); urejanje proizvodnih virov in urejanje nabora cenikov; izdelava lastnih podatkovnih zbirk opisov z normativi in proizvodnimi viri; standardizirane podatkovne zbirke za različna področja gradbeništva; enostaven uvoz popisov in privzemanje tehnologije in normativov za tržni izračun vrednosti; samodejno dodajanje opisov in cen k standardnim šifram postavk (Excel, PIS,BIM)
  • PROJEKTIVA
    urejanje vsebine popisov; priprava ocene investicije; ABC analiza postavk; tiskanje; samodejno dodajanje opisov in cen k standardnim šifram postavk (Excel, PIS, BIM); enostaven izračun predizmer s pomočjo formul geometrijskih likov; pregledna izdelava izvlečkov popisov ključnih postavk na projektu; hitro ugotavljanje finančnih posledic spremembe na projektu; uporabnost že izdelanih projektov, ki povečajo vrednost podatkovnih zbirk; izpis in izvoz podatkov (formati .pdf, .rtf, .xls, .jpg … ); večja usklajenost projektne dokumentacije; dvig produktivnosti zaradi boljše izmenjave informacij med udeleženci; nov pogled na vizualizacijo projekta
  • IZMENJAVA PODATKOV
    omogočena dvosmerna povezava z Excel dokumenti; projektno informacijski sistem PIS
  • Druge podatkovne zbirke (ni zajeto – doplačilo)