4Build Inženiring

4BUILD Inženiring je spletna razširitev namizne rešitve 4BUILD, ki omogoča poenostavitev  in pohitri postopek zajema podatkov.

Komu je namenjeno

  • 4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov.
  • 4BUILD Inženiring omogoča razširitev kroga uporabnikov. Uporabniki na projektu so lahko: podizvajalci, investitorji, naročniki, projektanti, nadzorniki, revidenti. Dostop do projekta lahko omogočite vsem, ki imajo, glede na njihovo vlogo na projektu, temu primerno dodeljene pravice dostopa in manipulacije s podatki.

Prednosti rešitve

  • Organiziranost: Skupna platforma za različne udeležence z različnimi pristojnostmi in nalogami na istem projektu in z istimi izhodiščnimi podatki.
  • Celovitost: Vse informacije o posameznem projektu na enem mestu (Vrednost in osnovni podatki projekta, vrednost predračuna, vsebina predračuna, vrednost situacij, pregled obračunanih postavk)
  • Dokumentacija: Priprava različnih dokumentov od ponudb do situacij, neposredno iz programa v .pdf ali Excel zapisu
  • Dostopnost podatkov: Omogoča vpogled in urejanje podatkov v spletnem brskalniku ne glede na napravo, operacijski sistem ali lokacijo
  • Tenderji: Pregled vseh razpisanih podizvajalskih del in vrednosti po posameznih ponudnikih in neposredna oddaja ponudb
  • Obračun: Enkraten vnos izvedenih del in takojšna priprava situacije za podizvajalca kot tudi glavnega izvajalca za končnega naročnika
  • Uporabniška izkušnja: Takojšna in enostavna uporaba brez zahtevnega začetnega izobraževanja o uporabi

Zakaj 4BUILD inženiring

Za uspešnost gradbeno investicijskega projekta je vedno bolj pomembno obvladovanje stroškov in zagotavljanje stroškovne učinkovitosti storitev.

V praksi to pomeni takojšen vpogled v vsebino projekta, tenderja, predračuna in na že izstavljene situacije, kot tudi na tekoče mesečne obračune.