4BUILD INŽENIRING

4BUILD INŽENIRING je spletna razširitev namizne rešitve 4BUILD STANDARD, ki omogoča poenostavitev  in pohitri postopek zajema podatkov.

Komu je namenjeno

4BUILD INŽENIRING uporabljajo vsi deležniki v gradbeni-investicijskih projektih. Omogoča oddaljen dostop do podatkov in vsebuje vse tiste operacije, ki se običajono izvajajo izven podjetja (udeležbe na tenderju, vnos gradbene knjige, izdelava mesečnih in obračunskih situacij ter analizo dogajanja na projektu). Uporabniki rešitve so investitor, njegov projektant ter vsi izvajalci in podizvajalci ter nadzorniki, ki po principu enkratnega vnosa vnašajo vsak svoj del informacij o projektu.

4BUILD INŽENIRING omogoča: Dostop do projektov, predračunov, obračunov, tenderjev ne glede na napravo in operacijski sistem preko spletnega brskalnika

FAZA RAZPISA DEL: Udeleženci na projektu: Investitor, projektant, izvajalec, ponudnik storitev in materiala – vnos podatkov in nadzor nad projektom glede na pravice in obveznosti
PROJEKTI: pregled aktivnih projektov z osnovnimi podatki;
PREDRAČUNI: kreiranje dodatnih postavk v predračunu in neposreden vnos cen z izračunom, prilagoditev končne tržne cene pri pogajanjih;
TENDERJI; seznam razpisanih del, priprava podizvajalske ponudbe in e-oddaja

FAZA IZVEDBE DEL: Udeleženci na projektu: Investitor, projektant, izvajalec, podizvajalec, nadzorna služna – vnos podatkov in nadzor nad projektom glede na pravice in obveznosti.
PROJEKTI: pregled aktivnih projektov,
PREDRAČUNI: pregled osnovnih podatkov;
TENDERJI:pregled odprtih in dokončanih;
OBRAČUNI: priprava podizvajalskega obračuna in e-oddaja

Prednosti rešitve

  • Organiziranost: Skupna platforma za različne udeležence z različnimi pristojnostmi in nalogami na istem projektu in z istimi izhodiščnimi podatki.
  • Celovitost: Vse informacije o posameznem projektu na enem mestu (Vrednost in osnovni podatki projekta, vrednost predračuna, vsebina predračuna, vrednost situacij, pregled obračunanih postavk)
  • Dokumentacija: Priprava različnih dokumentov od ponudb do situacij, neposredno iz programa v .pdf ali Excel zapisu
  • Dostopnost podatkov: Omogoča vpogled in urejanje podatkov v spletnem brskalniku ne glede na napravo, operacijski sistem ali lokacijo
  • Tenderji: Pregled vseh razpisanih podizvajalskih del in vrednosti po posameznih ponudnikih in neposredna oddaja ponudb
  • Obračun: Enkraten vnos izvedenih del in takojšna priprava situacije za podizvajalca kot tudi glavnega izvajalca za končnega naročnika
  • Uporabniška izkušnja: Takojšna in enostavna uporaba brez zahtevnega začetnega izobraževanja o uporabi

Zakaj 4BUILD inženiring

Za uspešnost gradbeno investicijskega projekta je vedno bolj pomembno obvladovanje stroškov in zagotavljanje stroškovne učinkovitosti storitev.

V praksi to pomeni takojšen vpogled v vsebino projekta, tenderja, predračuna in na že izstavljene situacije, kot tudi na tekoče mesečne obračune.