4BUILD forum – BIM v praksi

Zahvala vsem udeležencem našega dogodka 4BUILD forum – bim v praksi.

Zahvala tudi sodelujočim pri okrogli mizi na 4BUILD forumu “BIM v praksi” Metodu, Marku, Sebastijanu, Martinu in Domnu ter moderatorjema Matevžu in Robiju za vpogled v trenutno stanje implementacije BIM pristopa. Podana so bila subjektivna mnenja tako iz zornega kota investitorja kot projektive in operative v gradbeništvu.

Več si lahko pogledate tudi v objavljenem videoposnetku.

Za vse, ki ste manjkali na forumu, pa še kratek opis, o čem so govorili naše sodelujoči predavatelji.

KRATKI OPISI PREDAVANJ

Gostujoči predavatelj Kratek opis predavanja
mag. Tomaž Lanišek, KNAUF INSULATION
mag. Goran Čop, HERMES
Uvodni nagovor gostiteljev
dr. Zoran Pučko, FGPA UMPredstavitev bo podala vpogled v sedanjo prakso pri izobraževanju študentov na področju implementacije BIM pristopa pri gradbenih projektih z demonstracijo izdelave 3D, 4D in 5D BIM modelov realnih gradbenih objektov.
Igor Kastelic, SGŠ CELJEPredstavili bomo Hišo Skillco in priročnik za izdelavo popisov in kalkulacij, narejeno na podlagi BIM modela hiše.  Priročnik je bil narejen v okviru mednarodnega projekta Skillco.
Domen Ivanšek, KANUF INSULATIONPredstavljena bo uporabna vrednost integriranih materialnih informacij in praktični prikaz uporabe obsežne BIM knjižnice toplotnih in zvočnih izolacije (gradbenih izolacij iz kamene volne, steklene volne, lesne volne, folij), celotnih sestavov (kontaktne fasade, prezračevane fasade, poševne strehe, ravne strehe, talne konstrukcije) in sistemov (zelene strehe Urbanscape), ki vsebujejo potrebne tehnične lastnosti in druge podatke v pomoč projektantom, investitorjem, izvajalcem del, nadzornikom, upravljalcem in drugim deležnikom v življenjskem ciklu gradbenega objekta.
Marko Kramar, Marko Kramar arhitekt s.p.Posnetek in modeliranje BIM modela Plečnikove tržnice, izdelanega na osnovi digitalnega oblaka točk iz digitalnih fotografij in terestričnega laserskega skeniranja objektov. Modeliranje izdelano v programu Archicad, predstavitev BIMx modela v 3D virtualnem okolju.
avtor:
Marko Kramar udia, Jože Peterkoč udia
mag. Goran Čop, HERMES 4BUILD in leto 2019
Ivi Čakš, HERMES Predstavitev spremljave stroškov projekta v modulu Stroškovnik samostojno in v povezavi s 4BUILD, 4MAINT ali drugimi rešitvami, ki zapisujejo ali prikazujejo stroške projekta.
Andrej Potočnik, HERMES Nastavitve lastnosti in atributov glede na 3D BIM modelirnik in projekt. Sortiranje BIM elementov s pomočjo filtrov in priprava popisov s pomočjo predloge in potrditev ponujene popisne postavke.
Marko Žgavc, PLUS HIŠA INŽENIRINGPrikaz osnovnih gradnikov in knjižnic BIM elementov za 3D modeliranje in prednosti, ki jih BIM pristop nudi vsem vpletenim na projektu.
Sebastijan Rozman, INTERENERGOPriprava razpisa, pogajanja, analiza ponudb in obračun izvedenih del z namensko programsko opremo.
Metod Gaber, KOLEKTOR KOLINGVpeljava BIM pristopa v izvajalsko podjetje zahteva spremembo procesov, delovnih tokov in uporabo različne programske ter strojne opreme. To pa za udeležence pomeni veliko izobraževanja in odprtost za spremembe, kar je včasih najtežje.
V podjetju Kolektor Koling d.o.o., že nekaj časa aktivno spremljamo in vpeljujemo BIM pristop dela, ki nam deloma že omogoča racionalnejšo porabo časa in s tem tudi nižanje stroškov.
dr. Robert Klinc, dr. Matevž Dolenc, FGG LJOkrogla miza z gosti iz gradbene prakse bo postavila ogledalo uporabi BIM-a v Sloveniji. Pogledali bomo v začetke uvajanja BIM-a v Sloveniji, trenutno prakso in poskušali odgovoriti na vprašanje, do kdaj bomo še govorili o BIM-u.