4BUILD BIM Virtualizacija gradnje

Programski vmesnik 4BUILD BIM Virtualizacija gradnje dopolnjuje 3D model objekta, narejen v katerem koli 3D modelirniku, s finančno in časovno komponento gradnje. Iz informacij, zapisanih v standardizirani obliki IFC datoteke, črpa predvidene količine in izmere. Tako pridobljene podatke pa dopolni s tehnološkim  in normativnim ozadjem.

Za vizualizacijo objekta in poenostavitev postopka je v program vgrajen pregledovalnik BIM modela. Z njegovo pomočjo je mogoče objekt gradnje pregledati, hkrati pa analizirati vse atribute in količine, ki pripadajo posameznim elementom modela.

Postopek priprave ocene stroška je poenostavljen, saj program omogoča združevanjem sorodnih elementov v skupine. Skupinam elementov uporabnik določi predvideno tehnologijo gradnje, ki jo izbere iz standardiziranih baz popisov. Predvideno tehnologijo nato poveže s popisi v predračunu. Pri preračunavanju program 4BUILD upošteva količine, izračunane v 3D modelu ter normativno ozadje tehnologije iz programa 4BUILD. Na osnovi teh podatkov izračuna predvideno porabo vseh resursov in strošek izgradnje.

Vsi elementi 3D modela so nedvoumno povezani s popisi, za vsak popis pa je možno ugotoviti, kateri elementi ga sestavljajo. Pri spremembi modela program prepozna predhodno ustvarjene povezave in brez dodatnih posegov uporabnika osveži izračune količin ter izračuna novo ceno projekta.

Za pripravo terminskega plana je potrebno združiti skupine elementov v projektne aktivnosti, ki se povežejo s standardnimi planskimi aktivnostmi.

Iz količin v Gradbeni knjigi in v Obračunskih situacijah pa program ugotavlja dokončanost posameznih skupin in pripravi grafični prikaz poteka gradnje z izrisom elementov glede na status dokončanosti.