4BUILD BIM integracija z ArchiCAD

Integracijska rešitev BIM med programoma ARCHICAD in 4BUILD je namenjena arhitektom, oblikovalcem in gradbenikom, ki za projektiranje, dokumentiranje in sodelovanje na gradbenih projektih uporabljajo ARCHICAD. Z minimalnim vložkom dodatnega dela jim omogoči pripravo terminske in finančne ocene projekta, temelječe na 3D modelu zgradbe.

Nadzor stroškov in terminskih planov je eden od odločilnih dejavnikov pri zagotavljanju uspešnosti gradbenih in drugih infrastrukturnih objektov. Hitri in enostavni postopki predvidevanja stroškov omogočajo izdelavo variantnih rešitev. Uporaba standardnih baz popisov in normativov zagotavlja hitro in preprosto pripravo variantnih izračunov ter primerljivost posameznih inačic. Naknadne spremembe v projektu zaradi spremenjenih želja investitorja ali prilagoditve na realno stanje na gradbišču se z osvežitvijo podatkov brez dodatnih izračunov odrazijo tudi v stroških projekta.

Uporabnik v ARCHICADu sprojektira objekt, arhitekturne elemente pa opremi z oznako enostavne tehnologije ali kompozita, ki naj se uporabi pri izvedbi tega elementa. Program izračuna in zbere potrebe po vseh proizvodnih virih v povezovalni tabeli. 4BUILD tako pripravljene popise poveže s standardnimi bazami popisov, s čimer jih dopolni z normativi in cenami. Popisovalec po potrebi doda postavke, ki v 3D modelu niso prikazane (pripravljalna dela…). S tem pridobi natančen prikaz vseh stroškov in potrebnih virov za izvedbo projekta.

Pri pripravi projekta je mogoče podatke iz ocene stroška nadgraditi s pripravo operativnih planov v 4BUILDu. V fazi izvedbe projekta pa izvajalcu omogočijo enostavno pripravo obračuna ter stroškovno in terminsko analizo projekta v vseh fazah.

Kaj potrebuje uporabnik:

  • ARCHICAD verzija 20 ali višje
  • 4BUILD Standard ali Projektiva
  • Programski dodatek 4BUILD BIM
  • Integracijske knjižnice 4BUILD za ARCHICAD

Izris projekta v programu ARCHICAD

Prenos popisov v 4BUILD

Izračun predvidenih stroškov projekta