3. STROKOVNA DELAVNICA – 4BUILD IZVEDBENI INŽENIRING

3. 4BUILD DELAVNICA – 8. november 2019

V petek, 8. novembra 2019, se je v prostorih OZS-ja odvijala 3. strokovna delavnica z naslovom 4BUILD IZVEDBENI INŽENIRING.
To je bila tretja izmed petih delavnic, ki jih bomo izvajali to jesen.

Na delavnici smo prikazali primer povezovanja različnih izvajalcev na projektu na enotni platformi. Administrator projekta pripravi potrebno razpisno gradivo in dodeli potencialnim ponudnikom spletne dostope do popisnega gradiva ali klasično z uporabo Excel preglednic. Po izboru najugodnejšega ponudnika v fazi izvedbe projekta, nadzor nad izvedenimi količinami in cenami za obračunska obdobja in analiza stopnje dokončanosti in uspešnosti obvladovanja stroškov projekta.

Vsebina delavnice je bila:

  • Uvoz popisov iz Excel dokumentacije
  • Priprava tenderja kaj razpisujemo in komu ponujamo udeležbo na projektu
  • Obveščanje potencialnih ponudnikov
  • Analiza prejetih ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika
  • Priprava mesečne situacije
  • Način kako izvajalci pripravljajo obračun del v spletnem vmesniku
  • Analiza cen in količin izvajalcev napram obračunu naročniku

Cilji delavnice pa so bili:

  • Spoznavanje namenskega programskega orodja
  • Tehnologije in metode izvedbenega inženiringa

Delavnica, ki je še v pripravi:

  • 4BUILD in BIM (priprava popisov ocen investicij) – 13. december 2019