3. STROKOVNA DELAVNICA – 4BUILD IZVEDBENI INŽENIRING

3. 4BUILD DELAVNICA – 8. november 2019

Na delavnici bomo prikazali primer povezovanja različnih izvajalcev na projektu na enotni platformi. Administrator projekta pripravi potrebno razpisno gradivo in dodeli potencialnim ponudnikom spletne dostope do popisnega gradiva ali klasično z uporabo Excel preglednic. Po izboru najugodnejšega ponudnika v fazi izvedbe projekta, nadzor nad izvedenimi količinami in cenami za obračunska obdobja in analiza stopnje dokončanosti in uspešnosti obvladovanja stroškov projekta.

Vsebina delavnice:

  • Uvoz popisov iz Excel dokumentacije
  • Priprava tenderja kaj razpisujemo in komu ponujamo udeležbo na projektu
  • Obveščanje potencialnih ponudnikov
  • Analiza prejetih ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika
  • Priprava mesečne situacije
  • Način kako izvajalci pripravljajo obračun del v spletnem vmesniku
  • Analiza cen in količin izvajalcev napram obračunu naročniku

Cilji delavnice:

  • Spoznavanje namenskega programskega orodja
  • Tehnologije in metode izvedbenega inženiringa

Lokacija: Hermes, Prušnikova cesta 2, Ljubljana – Šentvid

Termin: 8. november 2019 ob 11. uri; čas trajanja: cca 3 ure

Ostale informacije na tel. 031/392-399 ali 01/510 42 10

Delavnice, ki so v pripravi:

Delavnica je brezplačna
Priporočamo, da na delavnico pridete s svojim prenosnikom in nameščenim programom 4BUILD.

PREIZKUSNA VERZIJA programa