4BUILD gradbene kalkulacije

4BUILD logotip

4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov. Uporabniki so gradbena podjetja, gradbeni inženiringi, (pod)izvajalci, druga gradbena operativa, projektanti in projektantske hiše.

4BUILD zagotavlja celovito podporo upravljanju projekta, od načrtovanja z oceno investicije, razpisa, predračuna, ABC analiz, kalkulacijskih osnov, do planiranja, obračuna, pokalkulacij in računa.
Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno zbirko za visoko gradnjo. Možnost uporabe dodatnih podatkovnih zbirk.
S povezavo na informacijsko modeliranje gradbenih objektov (BIM) je omogočeno tudi natančno spremljanje terminskega plana (4D) in finančnih učinkov (5D) glede na stopnjo dokončanosti projekta.

 

PROGRAMSKE REŠITVE

od investicije, projektiranja, do izvedbe

4BUILD Standard
4BUILD Standard
Investitor, Izvajalec
4BUILD Lite
4BUILD Lite
Izvajalec
4BUILD Projektiva
4BUILD Projektiva
Izvajalec, Projektant
4BUILD Investment
4BUILD Investment
Investitor, Izvajalec
4Build BIM
4Build BIM
Investitor, Izvajalec, Projektant
Podatkovne zbirke
Podatkovne zbirke
Investitor, Izvajalec, Projektant
integracija 4build
integracija 4build
Investitor, Izvajalec, Projektant
integracija 4build bim
integracija 4build bim
Investitor, Izvajalec, Projektant

SREBRNA INOVACIJA ZA BIM 4BUILD

V organizaciji in po izboru Gospodarske zbornice Slovenije, OZ Posavje, so bile podeljena priznanja Najboljšim inovacijam za leto 2016. Podelili so deset priznanj, med njimi dve zlati, pet srebrnih in tri bronasta. Med Srebrnim prejemniki je tudi HERMES s programsko rešitvijo BIM 4BUILD. Avtorji inovacije so Ivi Čakš (projektni vodja), Dušan Strgar, Gregor Pavuna, Tadej Žarn in Andrej Potočnik. Več…

REFERENCE


BIM prospektBIM prospekt
BIM prospektBIM prospekt