4BUILD Standard

4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov. Uporabniki so gradbena podjetja, gradbeni inženiringi, (pod)izvajalci,  druga gradbena operativa, projektanti in projektantske hiše. 4BUILD zagotavlja celovito podporo upravljanju projekta, od načrtovanja z oceno investicije, razpisa,  predračuna, ABC analiz, kalkulacijskih osnov, do planiranja, obračuna, pokalkulacij in računa. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno [...]
Read more

4BUILD Projektiva

4BUILD PROJEKTIVA je programska rešitev. Uporabniki so projektanti in projektantske hiše. Omogoča enostavno, pregledno in hitro načrtovanje gradbeno – investicijskih projektov, s ciljem zagotavljanja realne ocene vrednosti projektov. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno zbirko za Visoko gradnjo. Možnost uporabe dodatnih podatkovnih zbirk. 4BUILD PROJEKTIVA vključuje funkcionalnosti: KALKULACIJSKE OSNOVE urejanje standardne baze [...]
Read more

4BUILD BIM tehnologija

4BUILD BIM tehnologija BIM (Building Information Model) je digitalni informacijski model objekta. S pomočjo BIM tehnologije se ustvarja in upravlja informacije o objektu v njegovem celotnem življenjskem ciklu. Gre za objekte (Building), informacije (Information) in modeliranje (Modeling). BIM je proces, kjer vsi vpleteni v načrtovanje, gradnjo in upravljanje, s pomočjo ustrezne programske opreme in ustreznim […]

Read more

Podatkovne zbirke

Visoka gradnja; 9.980 popisov in 9.970 normativov – sestavni del 4BUILD Nizka gradnja; 6.950 popisov in 4.180 normativov Visoka gradnja /sg; 9.600 popisov in 9.170 normativov Obrtniško delo /sg; 2.010 popisov in 2.010 normativov Elektro inštalacije /sg; 4.570 popisov in 4.570 normativov Strojne inštalacije /sg; 4.330 popisov in 4.330 normativov Komunalna dejavnost; 990 popisov in [...]
Read more

BIM 4BUILD – Uvoz podatkov iz različnih virov in »strojno učenje«

Razvoj rešitev za izmenjavo podatkov med (projektantskimi) grafičnimi orodji in 4BUILD smo razdelili v več faz. Prva faza, zajema uvoz strukturiranih podatkov z unikatnimi šiframi iz Excel preglednic. Druga faza zajema izmenjavo podatkov med grafičnimi orodji in 4BUILD. Integrirali smo sistem izmenjave podatkov standardiziranih opisov elementov v 3D modelirnikih. Pri samem projektiranju tako ni potrebno v [...]
Read more

Uvoz popisov iz Excel preglednice v 4BUILD

Večina popisov, ki jih pripravljajo projektantske hiše za investitorje ali inženiring podjetja, so pripravljeni z orodji za obdelavo razpredelnic, običajno je to MS Excel. V 4BUILD smo vključili zelo uporabno in nepogrešljivo orodje za pretvorbo zapisov iz Excel preglednice v standardizirano obliko z drevesnim pregledom vrste in podvrste del ter pripadajočimi postavkami. Ker Excel omogoča […]

Read more

IFC pregledovalnik za 3D modele BIM

V programih 4BUILD Standard in Projektiva je vgrajen pregledovalnik IFC datotek. Z njim lahko neposredno odpremo IFC datoteko, ki je bila generirana s programsko rešitvijo Allplan, Revit, Archicad ali podobnim programskim orodjem. S tem za prikaz 3D modela ne potrebujemo nameščenih  programov za 3D modeliranje. Iz prikazane slike lahko preko pregledovalnika neposredno prikažemo pozicijo posameznega […]

Read more

4BUILD – račun

V obračunu za izbrano situacijo lahko neposredno v programu 4BUILD pripravimo tudi izpis računa kot samostojno knjigovodsko listino. K računu priložimo obračunsko situacije z naslovno in hrbtno stranjo ter vsebino z rekapitulacijo. Račun vsebuje vse zakonsko predpisane elemente z možnostjo izpisa neposredno na tiskalnik ali v format .pdf kot prilogo e-računu. Ko smo v 4BUILD [...]
Read more