4BUILD eINŽENIRING

4BUILD eINŽENIRING uporabljajo vsi deležniki v gradbeni-investicijskih projektih. Omogoča oddaljen dostop do podatkov in vsebuje vse tiste operacije, ki se običajono izvajajo izven podjetja (udeležbe na tenderju, vnos gradbene knjige, izdelava mesečnih in obračunskih situacij ter analizo dogajanja na projektu). Uporabniki rešitve so investitor, njegov projektant ter vsi izvajalci in podizvajalci ter nadzorniki, ki po principu [...]
Read more

4BUILD Standard

4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov. Uporabniki so gradbena podjetja, gradbeni inženiringi, (pod)izvajalci,  druga gradbena operativa, projektanti in projektantske hiše. 4BUILD zagotavlja celovito podporo upravljanju projekta, od načrtovanja z oceno investicije, razpisa,  predračuna, ABC analiz, kalkulacijskih osnov, do planiranja, obračuna, pokalkulacij in računa. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno [...]
Read more

4BUILD Lite

Programska rešitev 4BUILD LITE je namenjena manjšim gradbenih in izvajalskih podjetjem za hiter odgovor na povpraševanja trga s hitro pripravo predračuna in enostavno izvedbo tržne prilagoditve predračunskih postavk. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno zbirko za Visoko gradnjo. Možnost uporabe dodatnih podatkovnih zbirk. 4BUILD LITE vključuje funkcionalnosti: KALKULACIJSKE OSNOVE urejanje standardne baze [...]
Read more

mobile4BUILD

MOBILE4BUILD deluje na tablicah in pametnih telefonih (v povezavi z namiznim programom 4BUILD). MOBILE4BUILD omogoča:  Pregled aktivnih projektov in ključne podrobnosti po posameznih projektih Pregled predračunov v sklopu posameznega projekta s postavkami Pregled ABC analize virov in postavk predračuna po pomembnosti glede na vrednost ponudbenega predračuna Vpogled v gradbeni dnevnik: pregled dnevnih listov gradbenega dnevnika [...]
Read more

Podatkovne zbirke

Visoka gradnja; 9.980 popisov in 9.970 normativov – sestavni del 4BUILD Nizka gradnja; 6.950 popisov in 4.180 normativov Visoka gradnja /sg; 9.600 popisov in 9.170 normativov Obrtniško delo /sg; 2.010 popisov in 2.010 normativov Elektro inštalacije /sg; 4.570 popisov in 4.570 normativov Strojne inštalacije /sg; 4.330 popisov in 4.330 normativov Komunalna dejavnost; 990 popisov in [...]
Read more

Dostop do podatkov tudi iz gradbišča

V praksi se vedno pogosteje srečujemo s pisarnami kar na gradbiščih, kjer zaposleni za dostopnost do informacij in podatkov potrebuje stalno povezavo s centralo. Z razmahom internetnih dostopnih točk to ni več problem. Pri timskem načinu dela morajo biti vsi podatki locirani na mrežnem strežniku podjetja, do katerih imajo dostop vsi, katerim so hitre informacije […]

Read more

Ekonomska analiza

Finančna analiza projekta je najpomembnejši del prikaza smotrnosti investicijskega načrta. In ravno verodostojna finančna analiza je odvisna od količine in točnosti informacij o projektu. Eden od kriterijev je ekonomsko / profitni,  s katerim izračunamo neto dobiček in pokritje investicije ter kar je seveda ključno – donosnost naložbe. Dober pokazatelj razlike med neto vrednostjo investicije in […]

Read more

Uvoz popisov iz Excel preglednice v 4BUILD

Večina popisov, ki jih pripravljajo projektantske hiše za investitorje ali inženiring podjetja, so pripravljeni z orodji za obdelavo razpredelnic, običajno je to MS Excel. V 4BUILD smo vključili zelo uporabno in nepogrešljivo orodje za pretvorbo zapisov iz Excel preglednice v standardizirano obliko z drevesnim pregledom vrste in podvrste del ter pripadajočimi postavkami. Ker Excel omogoča […]

Read more

IFC pregledovalnik za 3D modele BIM

V programih 4BUILD Standard in Projektiva je vgrajen pregledovalnik IFC datotek. Z njim lahko neposredno odpremo IFC datoteko, ki je bila generirana s programsko rešitvijo Allplan, Revit, Archicad ali podobnim programskim orodjem. S tem za prikaz 3D modela ne potrebujemo nameščenih  programov za 3D modeliranje. Iz prikazane slike lahko preko pregledovalnika neposredno prikažemo pozicijo posameznega […]

Read more

4BUILD – račun

V obračunu za izbrano situacijo lahko neposredno v programu 4BUILD pripravimo tudi izpis računa kot samostojno knjigovodsko listino. K računu priložimo obračunsko situacije z naslovno in hrbtno stranjo ter vsebino z rekapitulacijo. Račun vsebuje vse zakonsko predpisane elemente z možnostjo izpisa neposredno na tiskalnik ali v format .pdf kot prilogo e-računu. Ko smo v 4BUILD [...]
Read more