4BUILD Investment

4BUILD Investment uporabljajo vsi deležniki v gradbeni-investicijskih projektih. Omogoča oddaljen dostop do podatkov in vsebuje vse tiste operacije, ki se običajo izvajajo izven podjetja (udeležbe na tenderju, vnos gradbene knjige, izdelava mesečnih in obračunskih situacij ter analizo dogajanja na projektu. Uporabniki rešitve so investitor, njegov projektant ter vsi izvajalci in podizvajalci ter nadzorniki, ki po [...]
Read more