4BUILD v povezavi z NAVISWORKS

Uporaba orodja Naviswoks za simulacijo gradnje  z uporabo podatkov 4BUILD 4BUILD orodje za spremljanje gradbeno investicijski projektov omogoča izvoz podatkov v različne datotečne formate. To je ključ za integrirano delo z različnimi IT orodji, ki so sestavni del procesov vsakega informacijsko podprtega projekta. Dobro vodenje projektov je težko doseči brez kvalitetne predpriprave. Zaradi velike količine podatkov in [...]
Read more

4BUILD BIM tehnologija

4BUILD BIM tehnologija BIM (Building Information Model) je digitalni informacijski model objekta. S pomočjo BIM tehnologije se ustvarja in upravlja informacije o objektu v njegovem celotnem življenjskem ciklu. Gre za objekte (Building), informacije (Information) in modeliranje (Modeling). BIM je proces, kjer vsi vpleteni v načrtovanje, gradnjo in upravljanje, s pomočjo ustrezne programske opreme in ustreznim […]

Read more

BIM integracija 4BUILD – splošne informacije

Zaradi velikega zanimanja pri uporabnikih nameravamo sistem licenciranja programske rešitve 4BUILD nadgraditi z možnostjo uporabe plavajočih licenc. Podjetje bo z nakupom licenc pridobilo pravico do uporabe le-teh na poljubnem številu delovnih mest. Posamezna licenca bo ob registraciji vezana na podjetje, ki jo je kupilo, ne pa tudi na konkreten računalnik ali uporabnika. V času uporabe […]

Read more

BIM integracija URBANO – 4BUILD

Integracijska rešitev BIM med programoma URBANO in 4BUILD je namenjena vsem projektantom vodovodnih, kanalizacijskih in drugih cevnih sistemov, ki želijo investitorju poleg priprave projekta izračunati tudi ocenjeni strošek investicije. Predvideni strošek projekta je eden najpomembnejših dejavnikov pri odločanju o izvedbi projekta. Hiter in preprost postopek izračuna stroškov je ključnega pomena pri oblikovanju alternativnih rešitev in […]

Read more

BIM integracija ArchiCAD – 4BUILD

Integracijska rešitev BIM med programoma ARCHICAD in 4BUILD je namenjena arhitektom, oblikovalcem in gradbenikom, ki za projektiranje, dokumentiranje in sodelovanje na gradbenih projektih uporabljajo ARCHICAD. Z minimalnim vložkom dodatnega dela jim omogoči pripravo terminske in finančne ocene projekta, temelječe na 3D modelu zgradbe. Nadzor stroškov in terminskih planov je eden od odločilnih dejavnikov pri zagotavljanju […]

Read more

BIM 4BUILD – Uvoz podatkov iz različnih virov in »strojno učenje«

Razvoj rešitev za izmenjavo podatkov med (projektantskimi) grafičnimi orodji in 4BUILD smo razdelili v več faz. Prva faza, zajema uvoz strukturiranih podatkov z unikatnimi šiframi iz Excel preglednic. Druga faza zajema izmenjavo podatkov med grafičnimi orodji in 4BUILD. Integrirali smo sistem izmenjave podatkov standardiziranih opisov elementov v 3D modelirnikih. Pri samem projektiranju tako ni potrebno v [...]
Read more